OPS-webinaarit

OPS-hautomoiden lukuvuonna 2015-2016 järjestämien webinaarien tallenteet

 

PERUSOPETUKSEN OPS-TYÖ JA PROSESSI
Erja Vitikka (OPH)

Opetusneuvos Erja Vitikka vastaa arvioinnista esiin nouseviin asioihin, joita Opetushallituksesta kysytään, kun kouluissa otetaan käyttöön uuden opetussuunnitelman perusteita.

 


 

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS
Rehtori Hanna Sarakorpi

 


 

OHJELMOINNILLINEN AJATTELU JA KOODAUS

Tarmo Toikkanen
Aalto-yliopiston oppimisen ja teknologian tutkija sekä Koodiaapisen ohjaaja 

KETTERÄ OPPIMINEN TIIMISSÄ

Vilma Mutka
Yrittäjä, fasilitaattori, johtamisen ja oppimisen valmentaja, MBA / Mukamas Learning Design – merkityksellisiä kohtaamisia

Mitä on ketterä oppiminen tiimissä ja mitä hyötyä verkostomaisesta tiimitoiminnasta ja tekemällä oppimisesta on? Millaisia osaamisia tällainen oppiminen kehittää? Miten nämä osaamiset liittyvät uuteen opetussuunnitelmaan? Mikä opettajan rooli tällaisessa oppimisessa on? 

ERI-IKÄISTEN TOIMINNALLISTA YHDESSÄ OPPIMISTA
Luokanopettaja Meri-Tuulia Isotalo ja lastentarhanopettaja Kati Sadinmäki

Koulutuvassa kehitetään lasten oppimisvalmiuksia ja tuetaan yksilöllistä kehitystä ja vuorovaikutusta 4-8 -vuotiaiden lasten yhteisopetuksessa. Koulutuvalla on yhtenä pedagogisena menetelmänä leikkimaailma, jossa aikuiset leikkivät lasten kanssa yhdessä luotua kuvitteellista maailmaa. Kasvattajat asettavat leikkimaailman alkaessa lapsille henkilökohtaiset tavoitteet. Näiden tavoitteiden edistymistä ja leikin kulkua seurataan jokaisen leikkikerran jälkeen kirjoitettavassa lokikirjassa.

 


 

OPPILASAGENTIT – OPPILAAT JA OSAAMISEN JAKAMINEN

Harri Luttinen
Koordinaattori, TVT opetuksen ja oppimisen tukena -kehittämishanke

Oppilasagentti-toimintamallissa valjastetaan oppilaiden teknologiaosaaminen koko koulun TVT-käytön hyväksi. Olemme luomassa valtakunnallista vertaistuellista toimintamallia, joka toimii samalla opettajien tukena opetusteknologian hyödyntämisessä opetuksessa. Monella oppilaalla on hyvät ja monipuoliset teknologiavalmiudet ja ennen kaikkea aitoa intoa kehittää niitä entisestään. Toiminnasta hyötyvät kaikki ja yhdessä saadaan myös enemmän aikaiseksi. Oppimisympäristön kehittämiseen otetaan mukaan koko kouluyhteisö. Toiminnassa hyödynnetään ennakkoluulottomasti toisilta oppimista fyysisesti työ- ja koulupäivän aikana, vahvistetaan sosiaalista ja pedagogista näkökulmaa ja tarjotaan erilainen keino opettajan roolin muutokselle.

 


 

YHTEISÖLLISEN OPPIMISEN TOIMINTAMALLI

Marjo Kenttälä
PopUp-koulun koordinaattori 

PopUp-koulu on yhteisöllisen oppimisen toimintamalli, jossa opettamaan pääsevät jostain asiasta innostuneet tai jonkin tiedon tai taidon hallitsevat koululaiset, opettajat, vanhemmat sekä muut kaupunkilaiset. PopUp-koulu on oppijoiden osaamista ja osallisuutta hyödyntävä pedagoginen menetelmä, joka laajenee luokkahuoneesta koulun tai kaupunginosan oppimiskarnevaaliksi.

PopUp-koulu toimii myös ammatillisten yhteisöjen osaamisen kehittämisessä ja asiantuntijuuden jakamisessa, esimerkiksi opettajien täydennyskoulutuksessa. Maksuton PopUp-koulun verkkotyökalu on tarkoitettu koulujen ja oppilaitosten käyttöön.

 


 

VISUAALINEN JA INTERAKTIIVINEN OPPIMINEN
Sani Leino, ThingLink

Miten kuvat ja videot muuttuvat interaktiiviseksi oppimisalustaksi? Miten osallistuttaa opiskelijat interaktiiviseen tarinankerrontaan? Webinaarissa Sani Leino näyttää erilaisia esimerkkejä, miten interaktiivisen opetusmateriaalin teko onnistuu helposti minuuteissa ThingLinkin avulla.

 


 

YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Salla Vainio, kouluttaja ja konsultti
Henri Miettinen, Suomen Lukiolaisten Liiton liittohallituksen jäsen

Mitä ylioppilaskokeet mittaa? Mikä nykyisessä mallissa on hyvää, mitä pitää kehittää? Onko mahdollista luopua ylioppilaskirjoituksista kokonaan? Haastattelijoina OPS-hautomoiden Aki Luostarinen ja Iida-Maria Peltomaa.

 


 

ILOA OPPIMISEEN!

Laura Tuohilampi
Opettajankouluttaja, Peruskoulupesula-bloggaaja

Tuohilampi kiteyttää väitöstutkimuksessaan selvinneitä oppilaiden innostamiseen vaikuttavia tekijöitä. Väitös käsittelee matematiikan näkökulmasta sitä, kuinka esimerkiksi oppilaan itseluottamus ja motivaatio muuttuvat peruskoulun aikana. Tuohilampi esittelee tutkimuksen johtopäätöksinä yllättävänkin helppoja keinoja, joilla opettaja saa oppilaat suhtautumaan oppimiseen positiivisemmin.

 


 

ALAKOULUN AARREAITTA – YHTEISOPETTAJUUTTA YLI KUNTARAJOJEN

Saara Mälkönen
Luokanopettaja, Alakoulun aarreaitan perustaja

Miksi verkostoituminen ja ideoiden jakaminen on tärkeää?  Miten opettajat voivat tiimiytyä yli koulu- ja kuntarajojen?

 


 

LUKION OPS-TYÖ JA PROSESSI

Tiina Tähkä (OPH)
Opetusneuvos, yksikön päällikkö

Lukion opetussuunnitelmatyöstä vastaava opetusneuvos Tiina Tähkä avaa syksyllä 2016 voimaan astuvaa lukion opetussuunitelmaa erityisesti yleisten tavoitteiden muutosten osalta.

 


 

TIIMIYTYMINEN

Taina Lehtonen
Kouluneuvos ja rehtori Kaustisen musiikkilukiossa, jossa on ansiokkaasti kehitetty tiimiytymistä sekä opettajien että opiskelijoiden osalta.

 


 

MONIALAISTA OPPIMISKOKONAISUUTTA RAKENTAMASSA

Iida-Maria Peltomaa
Opetussuunnitelmakehittäjä, pedagoginen täydennyskouluttaja

Aki Luostarinen
Opetussuunnitelmakehittäjä, verkkopedagogi

OPS-hautomot-hankkeen pedagogiset täydennyskouluttajat Iida-Maria Peltomaa ja Aki Luostarinen esittelevät keskeiset huomioitavat asiat, kun ryhdytään toteuttamaan OPS2016 myötä peruskouluun tulevia monialaisia oppimiskokonaisuuksia

 


 

ARVIOINTI MUUTTUU!

Lauri Järvilehto
Filosofian Akatemian perustaja, Rovio Fun Learning -asiantuntija, tutkija ja kirjailija (mm. Hauskan oppimisen vallankumous)

Pekka Peura
Polku-palvelun kehittäjä, yksilöllisen oppimisen ja oppimisen omistajuuden kouluttaja, MAOT-blogisti, matematiikan lehtori

Oppimiskulttuurin ravistelijat Pekka Peura sekä Lauri Järvilehto keskustelevat arvioinnista. Milloin arviointi on pelkkää itseään toteuttavaa ennustetta oppilasta leimaten? Miten arvioida progressiivisesti? Kuinka ottaa huomioon arvioinnin eri näkökulmat käytännön työssä? Tulisiko arviointikulttuuriin tuoda pelimäisyyttä — vai onko koulu oppilaalle pelikenttä joka tapauksessa?