Koulutukset

Alueellisen ja paikallisen opetussuunnitelmatyön tueksi järjestetään koulu- ja aluehautomoita. Hautomoiden sisällöt ja toiminnallisuus suunnitellaan koulujen, kuntien, alueiden tai verkostojen ops-työn vaiheen ja tarpeiden mukaan.

Tulevat koulutukset

OPS ja arviointi, suomalais-venäläinen koulu, Helsinki, 16.11.2016

Ilmiöpohjainen oppiminen
, Keski-Savon perusopetus, Pieksämäki, 1.10.2016

OPSin käyttöönotto
, Lapin AVI, Rovaniemi, 13.9.2016


Menneet koulutukset

OPS & ilmiöpohjainen oppiminen, OKL:n henkilöstön kehittämispäivä, Jyväskylä, 11.8.2016

Monialaiset oppimiskokonaisuudet
, suomalais-venäläinen koulu, Helsinki, 10.8.2016

LOPS & arviointi
, Helsinki, 11.5.2016

OPS-hautomo / Helsingin Suomalais-Ranskalainen koulu (11.4.2016)

Erityisopettajien OPS-hautomo (30.3.2016)

OPS-hautomot / Siilinjärven koulut (16.3.2016)

TVT-hautomo / Seinäjoki (14.3.2016)

LOPS-hautomo / Osaamiset (10.3.2016)

LOPS-hautomo / Karkku (24.2.2014)

Tampereen OPS-fest (20.2.2016)

OPS-hautomo / Paijalan koulu, Tuusula (19.1.2016 ja 8.3.2016)

OPS-hautomo / Hyrylän koulu, Tuusula (3.2.2016)

OPS-hautomo / Nummi-Pusula

OPS-hautomo / Mikkeli (20.1.2016)

OPS-hautomo / Vanhakylän koulu, Tuusula (18.1.2016 ja 7.3.2016)

Oppilashautomo / Nummi-Pusula (9.12.2015)

Arviointi / Vantaan Kanniston koulu (24.11.2015)

OPS ja arvointi / Joensuu (19.11.2015)

OPS-hautomo / Mikkeli (10.11.2015 ja 20.1.2016)

OPS-koordinaattoreiden verkostohautomo / Jyväskylä (4.11.2015)

Monialaiset oppimiskokonaisuudet/ Alajärvi (29.10.2015)

Monialaiset oppimiskokonaisuudet/ Seinäjoki (28.10.2015)

Monialaiset oppimiskokonaisuudet/ Teuva (27.10.2015)

OPS-hautomo / Hämeenlinnan lukiot (24.10.2015 ja 23.1.2016)

OPS ja tvt / Alavus (22.10.2015)

OPS ja tvt / Kurikka (21.10.2015)

OPS ja tvt  / Seinäjoki (20.10.2015)

Monialaiset oppimiskokonaisuudet / Nummi-Pusula (9.10.2015 opettajat, 9.12.2015 oppilaat)

Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja arviointi / Pietarsaari (3.10.2015)

Pääkaupunkiseudun rehtoreiden Muuttuva oppimisympäristö -työpajat (1.10.2015)

OPS-hautomo / Mikkeli (26.9.2015)

OPS-hautomo perusopetuksen ja lukion opettajille / Rovaniemi (15.9.2015)

Opettajien, oppilaiden ja huoltajien yhteishautomo / Vantaan Kanniston koulu (5.9.2015)

Monialaiset oppimiskokonaisuudet / Ranskalais-suomalainen koulu, 0-9lk ja lukio (29.8. ja 8.12.2015)

Monialaiset oppimiskokonaisuudet / Tampereen Juhannuskylän, Tammelan ja Saukonpuiston koulut (28.8.2015 ja 20.2.2016)

Monialaiset oppimiskokonaisuudet / Tampereen Annala-Karosen koulu (27.8.2015)

Monialaiset oppimiskokonaisuudet / Helsingin Meilahden ala-asteen koulu (25.8. ja 5.9.2015)

Monialaiset oppimiskokonaisuudet / Tampereen Annalan, Karosen ja Juhannuskylän koulujen oppilashautomo (20.-21.5.2015)

Monialaiset oppimiskokonaisuudet / Savonlinnan normaalikoulun opettajat, opetusharjoittelijat ja oppilaat (23.3.2015)

Mikkelin alueen rehtoreiden ops-hautomo (19.3.2015)

Kehittämiskouluverkoston koulut / Jyväskylä (17.3.2015)

Monialaiset oppimiskokonaisuudet / Tuusulan kunnan opettajat (10.-12.3.2015)

Tuusulan oppiaineryhmien ops-työn Kick Off (25.2.2015)

Monialaiset oppimiskokonaisuudet / Helsingin Snellmanin ala-asteen koulu (jatkuva prosessi v. 2015 aikana)
Lue lisää

Monialaiset oppimiskokonaisuudet / Tampereen Juhannuskylän, Tammelan ja Saukonpuiston koulut (4.2.2015 & 14.3.2015)

Steiner-koulujen alueellinen ops-koulutus (24.1.2015)
Lue lisää

Kuopion seudun opettajien ops-hautomo (17.1.2015)
Lue lisää

Valtakunnallinen OPS-koordinaattoreiden verkostoseminaari (9.12.2014 & 18.3.2015)

Tärskyjä Töölössä – lähialueyhteistyön hautomokokonaisuus (marras-joulukuu 2014)
Useita eri ops-teemoja käsittävässä projektissa ovat mukana Töölön yhteiskoulu, Taivallahden koulu, Töölön monipuolinen palvelukeskus sekä Social Beat -vapaaehtoistoimijat. Lue lisää ja video

Ristiinan koulun ops-hautomo (24.11.2014)
Jatkamme Ristiinan koulun toimintakulttuurin kehittämistä. Opettajien iltapäivätilaisuutta pohjustetaan järjestämällä oppilasfoorumit sekä vuosiluokkien 1-6 oppilaskunnan hallituksen edustajille että kaikille yhdeksäsluokkalaisille oppilaille. Toiminta on jatkoa kevätlukukaudelta 2014.
Lue lisää

Mikkelin seudun ops-hautomo (13.11.2014)
Koulutuksessa perehdytään erityisesti laaja-alaisen osaamisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien teemoihin.

Turun Digital Storytelling -hautomo (10.-11.11.2014)
Pohdintaa oppimisen kaikkiallisuudesta. Työskentelymenetelmänä digitaalinen tarinankerronta, joka perustuu henkilökohtaisten ajatusten, tunteiden ja mielipiteiden avoimeen kertomiseen ja kuuntelemiseen.

Toiminnallisuus opetuksen ja oppimisen tukena (28.10. ja 18.11.2014)
Kaksiosaisessa koulutuksessa perehdymme toiminnallisiin työtapoihin ja niiden soveltamiseen sekä pohdimme toiminnallisuuden suhdetta mm. osaamisen osoittamiseen sekä yhteistoiminnallisiin arviointimenetelmiin.
Lue lisää

Kuopion seudullinen ops-hautomo (6.-7.10.2014)
Seudullisen opetussuunnitelmatyön aloituspäivä, jossa 1-2 edustajaa kustakin Kuopion alueen koulusta. Suuren osallistujamäärän vuoksi päivän sisältö toteutetaan kahtena peräkkäisenä päivänä. Järjestely mahdollistaa työpajat, joissa syvennytään pohtimaan mm. monialaisia oppimiskokonaisuuksia, ops-prosessin kulmakiviä sekä kuinka saada oman koulun hlökunta ja oppijat innostumaan ja osallistumaan ops-työhön.

Joensuun seudullinen ops-hautomo (2.10.2014)
Seudulliset aineryhmät (esiopetus, kielikasvatus, luonnontieteet, muut reaaliaineet, taito- ja taideaineet) kokoontuvat aloittamaan toimintansa.

Ristiinan yläkoulun ops-hautomo (20.5.2014)
Jatketaan oppilasedustajien ja opettajakunnan kanssa teemoista, jotka nousivat esille aiemmin keväällä 2014 järjestetyssä konsensus-menetelmää hyödyntäneessä oppilashautomossa.
Lue lisää

Mikael-koulun ops-hautomo (7.5.2014)
Mikkelin Mikael-koulun ops-hautomossa ”mennään metsään” eli Urpolanjärven luontopolun maisemiin. Pistetyöskentelynä tapahtuvassa hautomossa ovat mukana sekä koulun oppilaat sekä henkilökunta.
Lue lisää

Ristiinan kouluhautomo (23.4.2014)
Konsensus-menetelmän avulla selvitetään oppilaiden mielipiteitä mm. oppimisen kaikkiallisuudesta, yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

Helsingin Suomalais-venäläisen ja ranskalais-suomalaisen koulun yhteishautomo (14.4.2014)
Yhteistoiminnallisiin menetelmiin nojaavassa kahden koulun yhteishautomossa tarkastellaan mm. yhteisopettajuuden ja laajennetun opettajuuden teemoja sekä pohditaan sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.
Lue lisää

Vaasan ops-hautomo (7-8.4.2014)
Vasa övningsskolanin ja Vaasan keskuskoulun yhteisessä, kaksikielisessä ops-hautomossa hyödynnettiin Digital Storytelling -menetelmää.
Lue lisää

Mikkelin lukioiden yhteinen ops-hautomo (31.3.2014)
Päivä-, aikuis-, etä- ja nettilukioiden opettajien ja ohjaajien yhteinen hautomo, jossa käynnisteltiin yleissivistävän toiseen asteen kunnallista ops-työtä.
Lue lisää

Tampereen oppilashautomo (24.3.2014)
Juhannuskylän oppilashautomossa pohditaan noin. 80 oppilaan kanssa erilaisia tapoja toteuttaa oppiainerajat ylittävää opiskelua.
Lue lisää

Otavan kouluhautomo (22.3.2014)
Otavan alakoulun hautomopäivässä käsiteltiin mm. ilmiöpohjaisuutta ja koulukohtaisen ops-prosessin mahdollisuuksia.
Lue lisää

Otavan Opiston ops-hautomo (20.2.2014)
Otavan Opiston ops-hautomossa tarkastellaan yleissivistävän koulutuksen ops-työtä, Opiston kontekstissa perusopetuksen ja lukiokoutuksen, mukaanluettuna monikulttuurisen peruskoululinjan ja lukioon valmistavan koulutuksen suunnittelu. Tavoitteena on hahmottaa, mitä kaikkea ops-työ tarkoittaa ja tunnistaa omasta työstään niitä elementtejä, mitä siihen liittyen nyt jo tehdään.
Ohjelma ja aineistot

Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin avoimet ovet (7.2.2014)
Tietoiskuissa esiteltiin Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin ja opetussuunnittelun yhteys ja tilanne sekä annetaan käytännön ohjeita siitä, miten panelistin vastaaminen uusissa avoimen lähdekoodin ympäristöissä tapahtuu ja jalostuu yhteiseksi tiedoksi. Tietoiskujen lisäksi kuvattiin muutamia “koeporauksia”, joita on tehty osin barometrin insipiroimana ja sen tekniikoita hyödyntäen niistä oppimisen maaston kohdista, joissa maanpinta jo järisee. Tutkittavana olivat olleet mm. opettajien osaaminen, sosiaalinen media, pelipedagogiikka, informaali oppiminen työelämässä, alueellinen tai kuntakohtainen tulevaisuus.

Kuopion steinerkoulun kouluhautomo (1.2.2014)
Oppilaiden ja opettajien yhteinen hautomopäivä.
Lue lisää ja katso poimintoja diasarjan muodossa

Otavan Opiston ja Otavan koulun oppilashautomo (28.1.2014)
Otavan Opiston ja Otavan koulun oppilaskunnat käsittelivät koulun ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä kollaasityöskentelyn avulla.

Helsingin Snellmanin ala-asteen koulun oppilashautomo (22.1. ja 6.2.2014)
Snellmanin ala-asteen koulun kuudennen vuosiluokan oppilaiden kanssa pohdittiin tiedonsiirtoa koulun ja kotien välillä sekä siirtymävaiheissa.

Turun normaalikoulun oppilashautomo (9.12.2013)
Oppilaita osallistavassa hautomotilaisuudessa pohdittiin leikkiä ja luovuutta käsittelevän ops-teesin sisältöä ja merkitystä. Anna Väätäinen analysoi still-kuvia hyödyntävässä työskentelyssä syntyneen aineiston kasvatustieteen kandidaatin tutkielmassaan.

Pakilan Ala-asteen koulun oppilashautomo (27.11.2013)
Helsinkiläisen Pakilan Ala-asteen koulun kolmannen vuosiluokan kanssa toteutetussa oppilashautomossa kartoitettiin heidän näkemyksiään tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta kuvataiteen ja äidinkielen keinoin. Oppilaat esittelivät tuotoksiaan joulukuun teemahautomossa.
Lue lisää

Pietarsaaren kouluhautomo (18.11.2013)
Länsinummen koulun ops-hautomossa suunnattiin osallistavia työskentelytapoja hyödyntäen ajatuksia kohti tulevaisuuden koulua ja toimintakulttuuria.
Lue Lisää

Nanun koulun virtuaalioppilashautomo (marraskuu 2013)
Raumalaisen Nanun koulun kuudennen vuosiluokan oppilaat ilmaisivat ajatuksiaan tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta treenikirjoittamisen keinoin. Oppilaiden tuotoksia esiteltiin joulukuun ops-teemahautomossa.
Lue lisää

Oppimisen tulevaisuus 2020 -seminaari (16.11.2013)
Monihankkeinen yhteisseminaari Kuopiossa.
Lue lisää

Seudullisen ops-työn Kick off (14.11.2013)
Tampereen alueen seudullisen ops-työn käynnistystilaisuus Vanhalla kirjastotalolla. Työskentelytapoina käytettiin mm. Mielenmallit -menetelmää.
Lue lisää

Osallisuutta etsimässä -hankkeen Hurahduspäivä (24.9.2013)
OPS-hautomot olivat mukana Helsingin Olympiastadionilla järjestetyssä Osallisuutta etsimässä -hankkeen ensimmäisessä koulutuspäivässä eli Hurahduksessa. Osalllistavana menetelmänä hyödynnettiin teesikorttityöskentelyä.
Lue lisää

Steinerkasvatuksen liiton OPS-seminaari (20.-21.9.2013)
OPS-hautomot olivat mukana Tampereen yliopiston, Snellman-korkeakoulun ja Otavan Opiston Osuuskunnan yhteisessä OPS-seminaarissa Tampereella. Seminaarin puoli tuntia kestäneet luentotauot vietettiin ops-teesejä käsitelleen oppimiskahvilan merkeissä.
Lue lisää

Espoon Ops-työn Kick Off (18.9.2013)
Espoon yhdeksän oppimiskeskuskoulun edustajat (rehtori ja kaksi opettajaa) sekä opetusviraston edustajat kokoontuivat Saunalahden koululle käynnistämään opetussuunnitelmatyötään. Toiminnallisina menetelminä sovellettiin merkityskello- ja roolipaneelityöskentelyjä.
Lue lisää

Pelipäivä Lasten yliopiston luonnontiedeleirillä (14.6.2013)
Lue lisää