ops-teemasemiaari
Comments Off on Steinerkoulujen yhteisen OPS-rungon sisällöt luodaan opettajien kanssa

Steinerkoulujen yhteisen OPS-rungon sisällöt luodaan opettajien kanssa

Lähes kaksi vuotta on kulunut siitä, kun Steinerkasvatuksen liitto esitteli kaikille Suomen 26 steinerkoululle idean yhteisen opetussuunnitelman toteuttamisesta. Tästä käynnistyi koulujen, opettajien ja liiton yhteinen pitkäkestoinen työprosessi.

– Ajattelimme, että nyt panostamme tähän oikein kunnolla. Kaikki koulut ovat sitoneet varoja opetussuunnitelmarungon toimitustyöhön, Steinerkasvatuksen liiton toiminnanjohtaja Pia Pale toteaa.

Mistä on kyse:
Steinerkasvatuksen liitto valmistelee steinerkoulujen ja steinerpäiväkotien käyttöön yhteistä opetussuunnitelman runkoa. Steinerkoulut rahoittavat opetussuunnitelmarungon toimitustyön.

Haaste:
Kirjoittaa sellainen opetussuunnitelman runko, jossa steinerpedagogiikka toteutuu mahdollisimman hyvin asetettujen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden reunaehtojen puitteissa.

Ratkaisu:
Steinerkasvattajat osallistuvat suunnitteluun.

Tähän saakka steinerkoulut ovat tehneet opetussuunnitelmansa itsenäisesti alusta loppuun. Työmäärä on ollut suuri ja kulminoitunut etenkin aloittavien koulujen kohdalla, jotka ovat laatineet opetussuunnitelmansa kaiken muun perustamistyön ohella. Kun valtioneuvosto päätti uusista opetussuunnitelman perusteista, Steinerkasvatuksen liitto näki otollisen tilaisuuden helpottaa koulujen työtaakkaa yhteisen opetussuunnitelmarungon avulla.

– Tarkoitus on se, että minkään koulun ei tarvitse keksiä sitä pyörää uudestaan, että miten steinerpedagogiikka ja opetussuunnitelman perusteet yhdistetään toisiinsa, Pale kertoo.

Opettajat mukaan suunnitteluun

Opetussuunnitelmatyön keskiössä on kuusi teemaseminaaria, joissa rakennetaan yhteistä näkemystä steinerpedagogisesta toimintakulttuurista. Teemaseminaareissa käsitellään opetussuunnitelman perusteiden yleistä osaa, jonka pohjalta eri kouluista tulevat opettajat keskustelevat ja ideoivat sisältöjä steinerkoulujen yhteistä opetussuunnitelman runkoa varten. Teemaseminaareista ideat etenevät lopullisen opetussuunnitelman rungon toimittavalle työryhmälle.

Opetussuunnitelman perusteissa vastaan ovat tulleet esimerkiksi monialaiset oppimiskokonaisuudet, joissa korostuu samanaikaisopettajuus.

Vaikka steinerkouluissa on paljon ilmiöpohjaista opetusta, käytäntö on, että luokanopettaja opettaa itse luokalleen lähes kaikki aineet ensimmäiset kahdeksan vuotta.

– Kaikenlaisten uudistusten vieminen kouluun tuntuu hyvin hitaalta välillä. Se vaatii juuri näitä seminaareja, että saadaan opettajat innostumaan, sanoo äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Eeva Raunela, joka toimittaa steinerpedagogista OPS-runkoa.

Haastattelun jälkeen monialaisia oppimiskokonaisuuksia käsiteltiin yhteistyössä OPS-hautomoiden kanssa järjestetyssä teemaseminaarissa 24.1. Tilaisuudessa steinerkasvattajat osoittivat, että yhteistyö sujuu erinomaisesti. He ideoivat yhdessä järjestettäviä oppimiskokonaisuuksia esimerkiksi kaupungin valtaamisesta, metsäkylästä ja keskiaikaviikoista.

– Steineropettajien aiemmat kokemukset eheyttävästä ja kokemuksellisesta oppimisesta ja innostus palvella oppijaa ja oppimista parhaalla mahdollisella tavalla näkyvät päivän työskentelyssä. Monissa suunnitelmissa lähdettiin liikkeelle itselle jo tutuista elementeistä ja eheyttävistä kokonaisuuksista, joita sitten laajennettiin ja täydennettiiin vastaamaan uusien OPS-perusteiden kriteereitä monialaisista, totesi OPS-hautomoiden kouluttaja Aki Luostarinen.

Kohti syksyn koulukohtaistamista

Lopulliseen steinerpedagogiseen opetussuunnitelman runkoon koulut aloittavat koulukohtaistamisen ensi syksynä. Silloin rungon on oltava valmis. Raunela ja Pale myöntävät, että työtä on paljon ja prosessi ei ole helppo. Erityinen haaste on kirjoittaa sellainen runko, johon kaikki koulut voivat sitoutua.

– Tulevan opetussuunnitelman perusteiden suuret asiat ovat toimintakulttuurin ja opettajan asenteen muuttaminen, se on tervetullutta meillekin. Meillä on innokkaita, paneutuneita opettajia ja aina on hyvä tarkistaa kurssia, Pale toteaa.

Raunela pitää osallistavaa työskentelytapaa merkittävänä. Kun prosessi on viety päätökseen, lopputulokseen ollaan varmasti tyytyväisiä juuri siksi, että siihen on päässyt itse vaikuttamaan.

– Tämän opetussuunnitelman ovat oikeasti tehneet opettajat ja sidosryhmät. Se on tehty kentällä, eikä se tule ylhäältä alaspäin.

Piditkö artikkelista?