Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely -paja
Comments Off on Yli tuhat opettajaa OPS2016-teemojen kimpussa Kuopiossa

Yli tuhat opettajaa OPS2016-teemojen kimpussa Kuopiossa

Kuopiossa järjestettiin seudulliset opettajapäivät 17.1.2015. Päivän aikana käsiteltiin kodin ja koulun kumppanuutta, peruskoulun tulevaisuutta ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Mistä on kyse:

Opettajapäivät järjestettiin Kuopion Kasvun ja oppimisen palvelualueen, Pohjois-Savon Osaava-MUIKKU-hankkeen ja OPS-hautomot-hankkeen yhteistyönä. Opettajapäiville osallistuivat Kuopion, Siilinjärven, Juankosken, Kaavin, Rautavaaran ja Tuusniemen esi- ja perusopetuksen opettajat. Kunnat työstävät yhteistä seudullista opetussuunnitelmaa.

Seudulliset opettajapäivät aloitettiin yhteisellä osuudella Kuopion Musiikkikeskuksella. Alustuspuheenvuorot pitivät kasvatustieteen tohtori, opetusneuvos Martti Hellström ja yliopistonlehtori Helena Rajakaltio Tampereen yliopiston kasvatustieteen yksiköstä. Loppupäivä oli varattu työpajoille, joissa opettajat suunnittelivat yhdessä perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

– Halusimme, että opettajat pääsevät suunnittelemaan ja ideoimaan konkreettisesti sellaisia kokonaisuuksia, joita voi toteuttaa kouluilla suoraan tai ainakin käyttää tukena koulukohtaisessa OPS-työssä, OPS-hautomoiden opetussuunnitelmakehittäjä Iida-Maria Peltomaa totesi.

Suuren osallistujajoukon jakaminen ryhmiin järjestyi jouhevasti

Osallistujia oli paljon, mutta ryhmätyöt käynnistyivät ketterästi, sillä eri koulujen opetussuunnitelmatyöstä vastaavat opettajat toimivat työpajojen ohjaajina.

Suurin osa ohjaajista oli ennen seudullista opettajapäivää päässyt itse kokeilemaan samaa työpajatyöskentelyä syksyllä 2014 järjestetyssä OPS-vastuuhenkilöiden seudullisessa hautomotilaisuudessa. Lisäksi työpajoja vetäneille opettajille järjestettiin ohjaus- ja perehdytysiltapäivä ennen seudullista opettajapäivää. Sen sijaan, että opettajat olisivat luoneet sisältöjä vain oman koulun käyttöön, kukin opettaja valitsi työpajansa itseään kiinnostavan teeman perusteella. Siksi työpajoissa oli mahdollista työstää ja jakaa visioita myös seudun muista kouluista tulleiden kollegoiden kanssa. Monialaiset oppimiskokonaisuudet tarjoavat myös oivan mahdollisuuden vahvistaa esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä, mikä huomioitiin nivelvaiheen ylittäviä toteutusmahdollisuuksia pohtineissa työpajoissa.

Työpajojen teemoina olivat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014: Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet

  • Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä
  • Hyvinvointi ja turvallinen arki
  • Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely
  • Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
  • Osallisuus ja demokraattinen toiminta
  • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
  • Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen
esi- ja alkuopetus
Esi- ja alkuopetuksen työpajassa ideoitiin muun muassa oppimiskokonaisuutta koulun alkamisen ajankohtaan. Siinä lapset pääsevät pohtimaan miksi syksy tulee ja mitä silloin luonnossa tapahtuu.

– Iso kiitos onnistuneesta työpajatyöskentelystä kuuluu työpajoja vetäneille ja niihin osallistuneille esi- ja perusopetuksen opettajille ja ohjaajille! Hienoa oli myös se, että poikkeuksellisen runsas joukko esiopetuksen henkilöstöä osallistui koulutuspäivään, kommentoivat Peltomaa ja Aki Luostarinen OPS-hautomot-hankkeesta.

Teemoista osallistujia kiinnosta erityisesti hyvinvointi ja turvallinen arki sekä vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely. Näissä työpajoissa oli esi- ja alkuopetuksen työpajan ohella eniten osallistujia.

Siilinlahden koulu
Siilinlahden koulun ryhmän teemana oli hyvinvointi ja turvallinen arki. Ideaa lähdettiin etsimään ulkona tapahtuvasta oppimisesta. Lopputulos oli luontoliikuntakurssi. – Ideointiriihemme oli rönsyilevä. Tämä työskentely on ollut konkreettisesti hyvä juttu, saimme käyttövalmiin paketin aikaan.
Martti Ahtisaaren koulun opet
Martti Ahtisaaren koulun opettajat osallistuivat hyvinvointi ja turvallinen arki -työpajaan. He työstivät oppimiskokonaisuutta lukuvuoden aikana koulua vaihtavien oppilaiden ryhmäytymisen tukemiseen. Esimerkiksi murteita ja paikallisia sanomalehtiä voi hyödyntää.

 Päivän alustuspuheenvuorot ja työpajoissa luodut monialaiset oppimiskokonaisuudet julkaistiin Kuopion peda.net-sivustolla. Käy poimimassa ideoita omaan työhösi!

Piditkö artikkelista?