iTEC- työpaja Brysselissä

Kahden päivän aikana käsiteltiin seuraavia asioita:
    1. What do I need to know about running a pilot in iTEC?
    2. What happens to scenarios before pre-pilots and during pilots?
    3. How are scenarios selected?
    4. Which performance indicators are considered in the iTEC project?
Paul Tang esitteli iTEC- hanketta yleisesti
Frank, Lars ja Kristian UNI-C:ltä esittelivät mahdollisia pilotointiaihioita ja työkaluja
Pasi keräilee teknisten koordinaattoreiden työtehtävälistaa
Mark esitteli innovatiivisen paikkajärjestelmän käyttömahdollisuuden
Markku kuvaili skenaarioon ”Outdoor Study Projects” perustuvan  kurssisuunnitelman (From soundscapes to animation), jonka avulla autenttisista äänimaailmoista tehdään kuunnelmia ja myöhemmin animaatioita.
Piditkö artikkelista?