SOMY Road Show – Mäntyharju

Tervetuloa sosiaalisen median yleissivistävän koulutuksen -koordinointihankkeen ja Mäntyharjun opetustoimen järjestämään road show -tapahtumaan Mäntyharjulle. 

Sosiaalisesta mediasta ja verkosta on tullut kiinteä osa toimintaympäristöämme. Niiden vaikutus ulottuu elämän joka sektorille. Perustellusti voidaan puhua sosiaalisen median käyttötaitojen olevan jo tänään osa yleissivistystä ja kansalaistaitoja. Road show’ssa tutustutaan muuttuneeseen toimintaympäristöömme ja katsotaan käytännössä, mitä se tarkoittaa koulun arjessa. Lisäksi pohditaan muutoksen vaikutuksia kasvattamiseen.

Ohjelma

12:00 Avaus 

12:15 Sosiaalinen media osana yleissivistystä ja kansalaistaitoja:

  • Keskusteleva avaus yhteiskunnalliseen muutokseen siitä, mitä sosiaalinen media edustaa.
  • Lasten ja nuorten toimintaympäristö on muuttunut radikaalisti verkon myötä. Pysyvätkö kasvattajat perässä?

13:45 Kahvitauko

14:00 Orientaatio workshop -työskentelyyn

n. 14:10 Workshopit

  • Ilmiöpohjainen oppiminen
  • Sosiaalinen media koulun oppilaanohjaajan tukena
  • Kodin ja koulun yhteistyö luokan omalla blogilla
  • Klinikka – kysy mitä tahansa sosiaalisesta mediasta

15:45 Yhteenveto

16:00 Tilaisuus päättyy

18:00 Vanhempainilta

Sosiaalinen media sekä tieto- ja viestintätekniikka ovat jo kiinteä osa arkea suurimmalle osalle. Ne tulevat olemaan myös yhä kiinteämpi osa työelämää. Vanhempainillassa tutustutaan sosiaaliseen mediaan ilmiönä ja keskustellaan sen vaikutuksista lasten elämään koulussa ja kotona. 

  • Voivatko opettaja ja oppilas olla kavereita Facebookissa?
  • Miten verkko pitäisi huomioida kasvatuksessa?
  • Miten sosiaalinen media liittyy kouluun?

Tilaisuuden rahoittaa OPH.

Lisätietoja:

Ville Venäläinen, koordinaattori

SOMY -hanke / Otavan Opisto

ville.venalainen@otavanopisto.fi

044 – 794 5102

Permalink

| Leave a comment  »

Piditkö artikkelista?