Kopiosto-pilotti Kuopion klassillisessa lukiossa lukuvuonna 2010–2011

Kuopion klassillisessa lukiossa toteutettiin lukuvuoden 2010–2011 jaksoissa 2 ja 5 opetusmateriaalin digitalisointiseurantaa, erityisesti tallenteiden yhteydessä. Pilotti toteutettiin yhteistyössä Kopiosto teki-jänoikeusjärjestön kanssa. Pilottia tuki myös ISOverstas-kehittäjäyhteisö.

Seurannan analysointi tehdään sopimuksen mukaan Kopiostossa.

Raporttiin on koottu tilastoyhteenvetoa digitalisoinnista ja lisäksi kirjoituksia tekijänoikeuskysymyksistä.

Pilotin tavoitteena oli selvittää minkä verran opettaja digitalisoi materiaalia opetustansa varten joko tekemällä tallenteita tai muilla välineillä. Lisäksi pyrittiin selvittämään myös Internet-materiaalin käyttöä. Pilotti toteutettiin Kuopion klassillisessa lukiossa lukuvuonna 2010–2011 toisessa ja viidennessä jaksossa. Lehtori Aarne Hagman täydensi seurantaa lukuvuoden 2011–2012  1. ja 2. jakson tallenteistaan.

Päätelmät

Tallenteita tehtiin 5. jaksossa pääasiassa matematiikan tunneilla. Näillä tunneilla näytettiin lähinnä oppikirjan sivujen lisäksi taulukkokirjaa (MAOL) tai opettajanopasta.

Luonnontieteiden tunnilla (fysiikka ja kemia) teknisten ym. syiden vuoksi tilastot jäivät puutteellisiksi, mutta muutaman tunnin perusteella voidaan todeta sielläkin esitetyn lähinnä oppikirjan sivuja.

Historian tuntien kohdalla voidaan todeta käytetyn runsaammin myös muuta kuin oppikirjamateriaalia.

Biologian ja maantieteen lehtorin, Aarne Hagmanin, yhteenvedosta todetaan, että hänen oppitunneillaan näytetään myöskin runsaasti oppikirjan sivuja ja oheismateriaalia, mutta myös muuta mm. nettimateriaalia.

Anu Wulff ja Aarne Hagman tuovat esille olennaisimmat tekijänoikeuskysymyksiin liittyvät ongelmat. Mitä materiaalia on lupa käyttää oppitunteja tallennettaessa ja miten niistä saadaan tekijänoikeuskor-vaukset kohdalleen?

Ehdotukset 

Opetuksen järjestäjän olisi syytä hankkia digilupa, joka antaisi yksit-täiselle opettajalle mielenrauhan käyttää oppituntitallenteissaan opetukseen parhaiten soveltuvaa niin kirjallista kuin muutakin materiaalia. Toinen mahdollisuus olisi, että opetus tulkittaisiin tulevaisuudessa yksityistilaisuudeksi, jolloin materiaalinkäyttöä ei sitoisi niin tiukat säädökset.

Piditkö artikkelista?