Ulkomailla asuville oppilaille uusi, iloinen Etäkoulu Kulkuri

Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulussa on uudistettu verkko-opetusta Opetushallituksen ja Suomen Kulttuurirahaston tuella. Kaksi vuotta sitten käynnistyneen kehittämishankeen tavoitteena on päivittää koulun verkko-opetusta ja kehittää ulkomailla asuvan oppilaan tarpeista lähtevä iloinen, innostava ja joustava verkkokoulu, jossa käytetään erityisesti sosiaalisen median työtapoja.

Kehityshanke edistyy ja jatkuu asiasta innostuneiden opettajien voimin, mutta yksittäisenä kehittämishankkeena lähtenyt uudistustyö on imaissut koulun isompaan pyörteeseen. Pelkän verkkokoulu-uudistuksen sijaan koulussa on käyty läpi niin arvoja, toimintatapoja kuin opetussuunnitelmiakin: Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu alkoi muuttua vähitellen Etäkoulu Kulkuriksi.

Sosiaalinen media ja erilaisten verkkotyökalujen monipuolinen hyödyntäminen avaavat uusia mahdollisuuksia koulun perustehtävän toteuttamisessa 2010-luvulla. Ulkomailla asuvien suomalaisten lasten ja nuorten suomen kielen taidon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä suomalaisen kulttuuri-identiteetin vahvistaminen on entistä helpompaa ja monipuolisempaa verkon välityksellä. Perinteiset etämateriaalit ja ohjaajan oppaat säilyvät, mutta koulun painopiste tulee jatkossakin olemaan yhä enemmän verkko-opetuksen tapojen ja välineiden monipuolisessa kehittämisessä ja hyödyntämisessä.

Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulussa juhlitaan muutosta tänään torstaina 12.5., jolloin koulusta tulee virallisesti Etäkoulu Kulkuri. Samalla syntyy koululle pitkään kaivattu, lyhyt ja selkeä markkinointinimi: KULKURI – koulusi maailmalla.

terveisin
Anni, tuore kulkuri

Piditkö artikkelista?