Pelastetaan pienet lukiot

Vielä on kesää jäljellä, mutta pikku hiljaa käynnistetään ekoilua. Salasanat ovat unohtuneet, ennen lomia kirjoitetut suunnitelmat vähän pölyttyneet ja kaikki nimet hukassa. Näistä pienistä haasteista huolimatta käymme innolla käsiksi etäopetuksen koordinointiin.

Viime päivinä ovat olleet esillä lukioverkko ja varsinkin pienten lukioiden tilanne. Uusi opetusministeri Jukka Gustafsson otti asiaan kantaa heti ministeriksi tultuaan korostamalla alueellisen saatavuuden merkitystä. Hänen mukaansa laaja lukioverkko voidaan turvata pienten lukioiden kannalta yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa ja lisäämällä etä- ja monimuoto-opetusta.

Äskettäin julkaistun Lukio 2.0-tutkimuksen opiskelijanäkökulma tuo myös esiin etäopetuksen mahdollisuudet:

“Tieto- ja viestintäteknologiaa voitaisiin hyödyntää myös verkko- tai videovälitteisen etäopetuksen järjestämiseen niissä lukioissa, joilla resurssipulan tähden on vaikeuksia ylläpitää kattavaa kurssitarjontaa. Vaikka lukiolaiset näkevät perinteisen luokkahuoneopetuksen edelleen ensisijaisena opetuksen muotona, kokee 88 % etäopetuksen hyväksi keinoksi laajentaa lukion kurssivalikoimaa lähiopetusmahdollisuuden puuttuessa. 61 % kokee olevansa valmis käymään osan opinnoistaan etäopetuksen välityksellä.

Valtakunnallinen etäopetusverkko sekä lukioiden alueellinen verkostoituminen ovat parhaat keinot lukiokoulutuksen tasapuolisen saatavuuden turvaamiseen. Tutkimuksen mukaan myös lukiolaiset toivovat nimenomaan lukioiden keskinäisen yhteistyön lisäämistä”.

Koko Lukio2.0 tutkimus löytyy täältä:
http://www.lukio.fi/liitto/tiedotteet-ja-lausunnot/lukio-2.0-tutkimus-julkaistu/

EKOn Turun yliopistolta tilaama tutkimus- ja selvitystyö tulee osaltaan kartoittamaan Suomen tilannetta etäopetuksessa. Näistä tuloksista kerromme heti, kun niitä on saatavilla.

Piditkö artikkelista?