Hyvä akustiikka- opeta tehokkaasti, opi paremmin

Helsingin yliopiston museo Arppeanumissa esiteltiin ääniympärisöön, akustointiin ja opetukseen liittyviä tutkimustuloksia.

Jani Ristimäki, Eduarch Oy: Oppimisympäristön arkkitehtuuri

Jani Ristimäki esitteli kolme Eduarch Oy:n suunnitteluesimerkkiä

  • Albert Edelfeltin koulu (Porvoo) 2009
  • Kulloon sivistyskeskus ja 
  • kohde Saudi-Arabiassa

Albert Edelfeltin koulusta esiteltiin tontin käsittelyä (koko tontti oppimisympäristönä), graafisen betonin käyttöä, kyläkonseptia, kasvun konseptia ja koulukampusajattelua. Hyvänä käytäntönä esim. akustiikan suhteen oli malliluokan käyttö rakentamisen aikana

Jaana Jokitulppo, Akukon Oy: Hyvä koulujen ja päiväkotien akustiikka

Jaana Jokitulppo aloitti kertaamalla, mihin kuuloa tarvitaan.

  • Kommunikaatio   (oppiminen, tiedon välitys, sosiaalinen toiminta)
  • Työ
  • Tärkeiden äänien havaitseminen (turvallisuus)
  • Nautinto, viihde, viihtyminen
  • Hiljaisuuden kokeminen

Hän jatkoi melun vaikutuksien kuvauksilla. Akustiikan suunnittelussa pitäisi ottaa tilan käyttö ja toiminta aina suunnittelun lähtökohdaksi (viihtyisyys, turvallisuus, terveellisyys ja intimiteettisuoja)

Koulussa melun vähentäminen tapahtuu:

  • Suunnittelun avulla ( huomio ääniympäristöön, eritysioppilaiden tarpeet, vähemmän henkilöitä samaan tilaan, tilasuunnittelu, apuvälineet, melumittaukset, koulutus)
  • Toimintaa ohjaamalla (huomio äänenkäyttöön, ryhmätyöskentelyn suunnittelu, …)


Lapsen ääniympäristö on aikuisen valinta

Eeva Sala, Foniatrian dosentti, TYKS: Miksi hyvä ääniympäristö?

Eeva Sala korosti sitä, että oppimisen näkökulmasta on tärkeää, että puhesignaali tulee aivoihin vääristymättömänä. STI-arvot eivät ole muuttuneet 1990-2010- lukujen välillä, vaan edelleen vain joka neljäskymmenesopetustila on riittävästi akustoitu

Anna-Mari Jaatinen, rehtori, Siltamäen koulu: Tulevaisuuden oppimisympäristö ja pedagogiikkaAnna-Mari Jaatinen on perehtynyt erityisesti tulevaisuusorientoituneen koulukulttuurin luomiseen toimiessaan rehtorina Siltamäen koulussa. Johtajan on huolehdittava, että systeemi toimii!

Siltamäessa on kokeilun alla SFA, Stress Free Area – luokka.

Pauli Pallaskorpi, Opetustilojen koseptikehittäjä: tältä hyvä akustiikka näyttää

Pauli Pallaskorpi esitteli Ecophonen tekemien akustiikkatutkimusten tuloksia. Esim. akustointi vähentää jopa  10 iskua/min opettajan sykettä!

Avo-opetustilat tulevat olemaan haaste ääniohjausjärjestelmille ja akustoinnille.

Mitä paremmat työolosuhteet opettajilla
Sitä paremmat opiskeluolosuhteet oppijoillaKuva seminaarista

Piditkö artikkelista?