iTEC –hankkeen kolmas pilotointisykli loppusuoralla

Syyslukukauden aikana on iTEC-pilotointeja toteutettu noin kolmessakymmenessä opetusryhmässä eri puolella Suomea. Alla muutamia lyhyitä kuvauksia toteutetuista pilotoinneista, tarkemmin niihin voi käydä tutustumassa osoitteessa oppimaisema.fi.

Sarjakuvaprojekti koulukiusaamisesta englannin kielellä

Perustuu havainnointiin ja arviointiin. Tarkoitus on oppikirjan kappaleeseen liittyvän sarjakuvan tekeminen englanniksi. Toteutus tulisi tapahtumaan seuraavasti; oppilaat suunnittelevat aiheeseen liittyvän sarjakuvan tekemällä ensin eräänlaisen storyboardin paperille. Tämän jälkeen oppilaat valitsevat ”näyttelijät” sarjakuvaan sillä yksittäiset kuvat luodaan kuvaamalla kuvaamalla Cartoon Camera -sovelluksella (tabletilla tai kännykkäkameralla) jokainen ruutu erikseen (sovellus luo valokuvasta sarjakuvamaisen ”piirroskuvan”). Kuvat siirretään koneelle, jossa niihin liitetään englanninkieliset puhekuplat jollain tarkoitukseen sopivalla sovelluksella. Tämän jälkeen tuotokset julkaistaan yhtenä lehtenä (jokainen ryhmä luo oman sarjakuvansa) sekä sähköisenä että paperiversiona. Sähköinen versio voidaan toteuttaa myös PowerPointina.

Aihekokonaisuus – ihminen ja teknologia

Projekti liittyy yhdeksänsien luokkien aihekokonaisuuteen Ihminen ja teknologia. Projekti toteutetaan kolmen päivän aikana marraskuussa 12.-14.11.2012. Projektissa suunnitellaan ja kehitellään oma tietokonepeli. Kohderyhmänä on alle 10-vuotiaat lapset. Käytämme julkaisualustana Googlen sivustoja.

Tilasuunnittelu, QR-koodit

Oppilaat suunnittelevat koulun tiloihin (liikuntasali, aulat, käytävä, ts-luokka, musiikin luokka) teemoittain tehtävä- ja tietoruutuja, jotka aukeavat QR-koodien avulla. QR-koodit avataan kännykällä/iPadilla. Aluksi oppilaat tekevät ryhmissä blogit, johon suunnittelevat toimintaansa. Tämän jälkeen blogeja ja suunnitelmia muokataan toisten antaman palautteen pohjalta. Blogin teossa käytämme bloggeria. Upotetaan blogeihin widgetit. Oppilaat tekevät tiedostot, jotka tallennetaan pilvipalveluun (Dropbox). Muodostetaan tiedostoille QR-koodit ja viedään ne kyseisiin tiloihin. Toteutetaan QR-koodien avaaminen ja tutkiminen viikolla 50.

Piditkö artikkelista?