Rakennetaan yhdessä opetukselle uusi DNA

Sosiaalinen media ja yleensäkin tieto- ja viestintätekniikka on muuttunut osaksi suomalaista arkea. Samalla muutos on kuitenkin ollut niin nopea, että meistä moni taitaa vielä kohdata koko ilmiön enemmän tunteella kuin järjellä. Tästä seuraa niin yli- kuin alilyöntejäkin. Toisaalla sosiaalisen median uskotaan tekevän kaiken hyväksi tai toiset uskovat sen olevan vain ohi menevä oikku, jonka ei tarvitse koskettaa heitä lainkaan.

Maailmanlaajuinen tietoverkko ja sen varaan rakennetut palvelut, joita käytämme niin tietokoneilla, mobiililaitteilla ja muilla ovat pysyvästi muuttaneet toimintaympäristömme tavalla, jossa kuka tahansa meistä voi viestiä, tehdä yhdessä, ratkoa ongelmia ja hakea tietoa, löytää toisia ja oppia tavalla jota ihmiskunta ei ole ennen kohdannut. Se ympäristö on jo täällä, mutta toimintatapamme ovat vielä kovin kehittymättömiä edes näkemään, saati hyödyntämään sen mahdollisuuksia.

Yhä harvempi menee koulusta töihin teollisuuden pariin, missä toiminnan järki perustuu ajatukseen koneesta, jossa jokaisella työntekijällä on varsin tarkkaan ennalta kuvattu toimenkuva ja selkeät työtehtävät hyvinkin yksityiskohtia myöten kuvattuna. Suurin osa meistä löytää itsensä tietotyöstä, jossa yleensäkin yhdessä tekemisestä ja toisten asiantuntijuuden hyödyntämisestä on tullut enemmänkin vallalla oleva käytäntö. Tällaista työtä tekevien arkeen kuuluu myös tekemisen purskeisuus, epävarmuuden sieto, ajanhallinnan haasteet, sosiaaliset taidot ja jatkuva työssä oppiminen ja -tutkiminen. Työntekijöiltä odotetaan mm. luovuutta, innovatiivisuutta ja itsensä johtamista. Sosiaalinen media ja verkko yleensä on osa tätä uutta toimintaympäristöä ja on osaltaan mahdollistamassa tätä kaikkea. Tätä enteilee myös ennakkotiedot yrityksille juuri tehdystä kyselystä liittyen sosiaalisen median hyödyntämistä työelämässä.

Nykyinen koulu on rakentunut palvelemaan teollisen yhteiskunnan kasvatteja. Nyt koulu kokee samat haasteet kuin mitä meillä on edessä työelämässä. Miten koulu vastaa tähän? Greg Whitby kuvaa tätä varsin osuvasti alla olevassa Youtube -videossa. Koko koulun pedagoginen malli ei istu enää tähän päivään. Koulun oppimisympäristön haasteena antaa mahdollisuus oppijoille tutkia, luoda, tehdä yhdessä ja ratkoa ongelmia nykyisessä toimintaympäristössä mihin kuuluu myös tietoverkot kaikkine sen mahdollisuuksineen. Withby povaakin nykyisen koulujärjestelmän olevan tiensä päässä ja tilalle ehdotetaan kokonaan uutta opetuksen DNA:ta.

SOMY hanke omassa työssään tukee omalta osaltaan tämän uuden DNA:n syntymistä. Tässä blogissa tullaan pohtimaan miten toimintaympäristömme on muuttunut ja tarkastelemme asiaa eri näkökulmista. Poimimme myös eri kehittämishankkeiden ja muiden pioneerien kokeiluja niistä uusista toimintatavoista mitä sosiaalinen media mahdollistaa koulujen arjessa ja on osaltaan tukemassa oppimista nykyisessä toimintaympäristössämme sen ehdoilla. Toivon mukaan onnistumme myös ravistelemaan itse kunkin ajattelua pois nykyisistä rakenteista. Ravistelemaan me toivomme myös  vieraskyniä. Jos sinulla on näkökulmia tähän laveaan teemaan, niin ota meihin suoraan yhteyttä.

 Tervetuloa matkalle rakentamaan tämän vuosituhannen oppimisympäristöä ja sen toimintatapoja! 

 

Ville Venäläinen

koordinaattori
SOMY – Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa -hanke
ville.venalainen@otavanopisto.fi
044-794 5102 

Permalink

| Leave a comment  »

Piditkö artikkelista?