Rekordantal finlandssvenska deltagare på Utvecklingsdagarna för virtuell undervisning 7-8.12

Utvecklingsdagarna för virtuell undervisning lockade i år ett rekordantal finlandssvenska deltagare till Helsingfors mässcentrum. Vi var cirka femtio personer, d.v.s. ungefär 10 % av det totala deltagarantalet, som arbetar inom den svenska utbildningen som var närvarande under Utbildningsstyrelsens årliga evenemang. Eftersom det finlandssvenska deltagarantalet flerdubblats från de föregående åren, finns det tydligt ett ökat intresse för att utveckla användningen av ikt i våra skolor. Med tanke på höstens skriverier i dagstidningarna om läget i de svenska skolorna, tycker jag det är fint att det finns så många som vill göra något för att förbättra situationen.

De gemensamma föreläsningarna behandlade teknologi i undervisningen, innovationstänkande och sociala medier. Under de svenska delseminarierna presenterade bl.a. Sibbo gymnasiums projekt Webblaboratoriet (f.d. Hypermedialabbet) några gratis verktyg på nätet, Prezi (www.prezi.com) och Screencast-O-Matic (www.screencast-o-matic.com). Vasa övningsskola igen berättade om de första delresultaten från de nya projekten Student på tangent och Pekplattans pedagogiska potential.

Virtuella dagarna gav också deltagarna en möjlighet att nätverka, träffa gamla bekanta och skapa kontakter till nya samarbetsparter. Det är ju inte varje dag som man har 500 personer med samma intresse och som arbetar med ikt i undervisningen under samma tak. Det som också togs upp flera gånger under mässan var faktumet att deltagarna bestod av dem som redan är intresserade av att integrera ikt i undervisningen. Hur skall man i framtiden locka de som fortfarande är motsträviga till dessa evenemang? Hur kan vi aktivera deras intresse för ikt?

Den andra mässdagens föreläsning av Teemu Leinonen från Aalto-universitetet gav också en bra tankeställare: Vi skiljer fortfarande ofta på den virtuella världen och den verkliga världen och ser dem som två skilda världar, när vi däremot borde inse att den virtuella världen är idag en del av den verkliga världen. Hanna Forsström från White Sheep Isobar, som höll mässans sista presentation, visade i sin tur ett intressant videoklipp på YouTube om sociala medier idag: http://www.youtube.com/watch?v=3SuNx0UrnEo.  

För den som vill bekanta sig med hela föreläsningsmaterialet, hittas allt på Utbildningsstyrelsens webbsida på adressen: http://oph.fi/opetushallitus/konferenssien_aineistoa/valtakunnalliset_virtuaaliopetuksen_paivat.

 

Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, stora föreläsningssalen 8.12.

 

 

 

 

 

 

Piditkö artikkelista?