2012-04-16-095

När vi på Sursik skola 2010 ansökte om lärmiljöpengar för att utveckla användningen av skolbiblioteket (projekt Skolbiblioteket i fokus) så var ett av delmålen att göra upp en strategi för hur vi undervisar eleverna i informationssökning och informationshantering. Vi hade klart för oss vart vi ville nå, nämligen att alla våra elever ska bli skickliga i […]

Piditkö artikkelista?

Fortbildare under dagen: Lena Gällhagen från Tänk om (svenska) och Jukka Kilpilä från Padikoulu (finska). Plats: Karleby stadshus (Salutorget 5) Preliminärt program kl. 9.30-16.00: Kaffe 1 to 1 – How can we revolutionize learning (Lena Gällhagen) Lunch APD sessioner I, svenska/finska (Lena &Jukka) APD sessioner II, svenska/finska (Lena &Jukka) APD sessionerna är workshopar där man i […]

Piditkö artikkelista?
Andreas Hjulfors bild 4

Jag hade förmånen att tillsammans med ca 30 andra skolledare från norra svenska Österbotten besöka konferensen ”Framtidens lärande” i Stockholm 15-16 maj. Konferensen har fokus på digital skolutveckling och var i år indelad i fyra teman, 1) Pedagogik, lärande och arbetssätt, 2) Digitalt innehåll och lärarresurser, 3) Fysiska lärmiljöer med flexibilitet och långsiktig hållbarhet och […]

Piditkö artikkelista?

Den tredje pekplatteträffen för undervisningspersonal i Österbotten ordnas i Karleby den 3.9. I regionen finns flera skolor som arbetar med pekplattor. Syftet med träffen är att utbyta erfarenheter om den nya tekniken och lära sig av varandra. Plats: Karleby stadshus Tid: tisdagen 3.9.2013 kl. 9.30 – 15.00 Målgrupp: undervisningspersonal förskola – gymnasiet Evenemanget är avgiftsfritt […]

Piditkö artikkelista?

En pekplatteträff för undervisningspersonal i Södra Finland ordnas i Grankulla onsdagen 28.8. Syftet med pekplatteträffen är att lärarna från de olika kommunerna får utbyta erfarenheter om den nya tekniken och lära sig av varandra. På förmiddagen ordnas en iPad workshop med Timo Ilomäki. Plats:: Nya Paviljongen (Västra Skolstigen 3, 02700 Grankulla) Tid: onsdagen 28.8.2013 kl. 9.30 – […]

Piditkö artikkelista?
skolelever

Från ett land där skolor stängs till ett land där nya skolor öppnas Utbildning ar ingen självklarhet i Kenya. En stor del av befolkningen får en väldigt bristfällig utbildning, och än idag finns det en hel del barn som aldrig erbjuds möjlighet till skola. Trots detta lovade den nyvalda presidenten under sin kampanj att varje […]

Piditkö artikkelista?
Bild 2_Tiainen

Från ett finlandssvenskt gymnasium till en kenyansk yrkesskola I februari 2011 reste en grupp Österbottniska gymnasie-elever och lärare iväg på en resa till Kiambu, Kenya, som en del av Team Nords biståndsprojekt. Jag var en av eleverna som åkte iväg efter att flera månader studerat landets historia, samhällssystem, språket och mycket mera. Gruppen var väl […]

Piditkö artikkelista?
spånga 2

Under läsåret 2012-2013 deltog jag i en intressant rektorsutbildning för rektorer från Finland (10 svenskspråkiga, 10 finskspråkiga) och Sverige (20 rektorer) med namnet ”Benchlearning för rektorer”. Utbildningen anordnades av Palmenia (Helsingfors Universitet) och Skolverket. Finansieringen kom för de finländska deltagarnas del från Utbildningsstyrelsen. Deltagande rektorer verkar i olika skolstadier från förskola till gymnasium. Det är […]

Piditkö artikkelista?
Räck mig din hand_liten

                  Vid Oxhmans skola i Jakobstad har man redan i tio års tid ordnat tillvalskursen Räck mig din hand. Den tvååriga kursen ordnas vartannat år och sträcker sig över åk 8 och åk 9. Kursen går ut på att eleverna en gång i veckan besöker ett daghem, förskola eller ett åldringshem. På daghemmet […]

Piditkö artikkelista?
IMG_0134_liten

  Ett fyrtiotal lärare träffades förra veckan i Karleby för att diskutera pekplattor i undervisningen. Deltagarna var från olika håll av Österbotten och hade varierande erfarenheter av plattorna – i gruppen fanns både nybörjare och de som använt verktyget redan i några års tid. Under presentationerna och gruppdiskussionerna delade undervisningspersonalen med sig av sin kunskap och samtliga […]

Piditkö artikkelista?

Vilka möjligheter ger bloggarna? Hur bygger man en blogg? Vilka alternativ finns det? Vad är bra att ta i beaktande då man börjar arbeta med klassbloggar? Vi lär oss bygga upp en blogg under fortbildningen samt får konkreta exempel och tips på hur bloggar kan användas i den egna undervisningen och tillsammans med eleverna. Tid […]

Piditkö artikkelista?

Nätverka med regionens undervisningspersonal som arbetar med pekplattor. Syftet med träffen är att lärarna får utbyta erfarenheter om den nya tekniken och lära sig av varandra.
Karleby stadshus (Salutorget 5)
Onsdagen 6.2 kl. 10.00–15.00
Evene…

Piditkö artikkelista?
IMG_0125_liten

Förra veckan samlades ca 650 deltagare för Virtuella dagarnas tio års jubileum vid Helsingfors mässcentrum. De svenskspråkiga lärmiljö- och IKT-projekten var fint representerade detta år, Pedersöres projekt Personal Growth vid PG, Vasa övningsskolas PPP och Pargas stads Skola 2.0 höll presentationer under tisdagens delseminarier där föreläsarna berättade hur pekplattor, Chromebooks och molntjänster används i skolorna. På måndag eftermiddag bevisade Hillevi Lassas från Sibbo att man […]

Piditkö artikkelista?
2012-11-20-178-Liten

Förra veckans projektträffar i Vasa (20.11) och Helsingfors (22.11) bevisade igen att dessa träffar är en ypperlig chans för projektaktörerna att träffas och att projektträffarna därigenom är en central del av koordineringsverksamheten. Under diskussionerna på båda orterna kom det fram att projekten vill samarbeta och att man deltar i dessa träffar både för att höra vad som är aktuellt i de […]

Piditkö artikkelista?
larmiljoer_bg_logo

AppPortalen har nu öppnats för pekplatte projekten. På AppPortalen kan vem som helst tipsa om applikationer som är användbara i undervisningen eller användbara för pedagogen själv. Läs hur portalen fungerar på bloggen www.pekplattoriskolan.larmiljoer.fi. Målet är att tillsammans samla en lista på appar som lämpar sig för den svenskspråkiga grundskolan och gymnasiet i Finland. Till själva […]

Piditkö artikkelista?
KEP_logo_pvm

På lördagen 13.10 är det nationella dagen för misslyckanden, www.epaonnistumisenpaiva.fi. Manifestet på webbsidan börjar (egen översättning): ”Om du inte har misslyckats, har du inte försökt göra något nytt. Den finländska kulturen har varken godkänt eller uppskattat misslyckanden. Att bli bestraffad för misstag och bli stämplad leder till rädsla för att misslyckas och undvikande av risktagande. Med att göra […]

Piditkö artikkelista?
Karleby 30.8.2012

Dryga 40 lärare från Kristinestad i söder till Karleby i norr samlades på torsdagen i Karleby stadshus för ett seminarium kring pekplattor. Förutom aktörer från Österbotten var även Utbildningsstyrelsens Kristian Smedlund samt en lärare från S:t Karins på plats. Eftersom evenemanget blev fullbokat kan konstateras att ett tydligt intresse för pekplattorna finns i skolorna idag. Under förmiddagen presenterade tio lärare hur […]

Piditkö artikkelista?
larmiljoer_bg_logo

Ekasta koulupäivästä ainakin. Paljon kysymyksiä pyörii pienessä päässä. Onkohan ope kiva? Saanko uusia kivoja kavereita? Onko ruoka hyvää? Tuleeko paljon läksyjä? Millaisen koulurepun saan? Aikuisesta tuntuu aika lailla samalta työpaikan vaihdon yhteydessä. Jännittää, mutta into on valtava. Pääsee tekemään ja oppimaan aivan uusia kiinnostavia asioita ja tutustumaan uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin. Uuden koulurepun sijaan saa siistin, tyhjän […]

Piditkö artikkelista?