Räck mig din hand

 

 

 

 

 

 

 

Vid Oxhmans skola i Jakobstad har man redan i tio års tid ordnat tillvalskursen Räck mig din hand. Den tvååriga kursen ordnas vartannat år och sträcker sig över åk 8 och åk 9. Kursen går ut på att eleverna en gång i veckan besöker ett daghem, förskola eller ett åldringshem. På daghemmet och i förskolan leker eleverna med barnen och på åldringshemmet hälsar eleverna på åldringar som vanligtvis inte har så många besökare. Eleverna besöker ett ställe alltid under en periods tid. Eleverna får själva ge önskemål för vilket ställe de vill besöka och schemat görs på basen av önskemålen. Alla önskemål kan såklart inte uppfyllas varje period, men platserna delas ut jämlikt så att allas önskemål uppfylls i åtminstone en del av perioderna. Vid slutet av kursen skall alla ha besökt under åtminstone en period ett daghem, en förskola och ett åldringshem. På ett ställe finns alltid bara en elev, så att elevens fokus skall vara på arbetet.

Oxhamns rektor Elisabet Palenius som håller kursen berättar åt mig att hon alltid när kursen börjar, ordnar en s.k. introduktionsdag, där hon går igenom med eleverna kursens tre T:n

Tider – passa tider
Telefon – eleverna skall ringa stället som de besöker om det blir förändringar i tidtabeller
Tystnadsplikt – eleverna skriver under avtal om tystnadsplikt vid kursens start

I början av kursen besöker hela gruppen också ett åldringshem, där personalen berättar om åldringsarbetet och vad det innebär.

Den första perioden kontaktar rektorn besöksställena som det finns avtal med, och berättar vilken elev som är på kommande. Även i början av den andra perioden gör rektorn detta, men utan att eleverna är medvetna om det. Eleverna får nämligen som uppgift att själva kontakta stället, presentera sig och berätta att de kommer att besöka det stället under den kommande perioden. Från och med den tredje perioden kontaktar eleverna själva det följande stället de skall besöka. På det sättet lär sig eleverna att ta initiativ och bli mer självständiga. Vid behov ringer rektorn ändå senare, men målet är att alla elever skall själva kunna i den sista perioden kontakta ställena.

Rektorn besöker varje period en gång alla besöksställen, hon iakttar hur eleverna sköter arbetet samt talar med personalen. Vid slutet av varje period fyller personalen i en bedömningsblankett hur eleven skött sina uppgifter. Ibland för eleverna även en egen dagbok, där de fyller i datum och vad de gjort den dagen. Den första perioden i åk 8 får eleverna inget vitsord av kursen, men fr.o.m. period 2 får de normala periodvitsord. Elisabet berättar att kursen är populär och vanligtvis är intresset för kursen större en de ca 20 platserna som kursen har. Av de som väljer kursen brukar ungefär 1/3 vara pojkar.

Anton Lönnqvist, som går på åk 8, träffar jag en dag i februari på ett åldringshem i Jakobstad. Han berättar åt mig att han genast visste att han skulle välja Räck mig din hand kursen då han såg att den fanns i kurskatalogen. Anton berättar att han valde kursen för att han tycker om att hjälpa till. Under den första perioden var han på ett daghem, där han lekte med barnen och den andra perioden började han besöka åldringshemmet. Till en början fick han av personalen en lista på klienter som brukar ha färre besökare. Nu brukar han sitta inne i de olika klienternas rum 15-45 minuter, beroende på hur åldringarna orkar ta emot besök just den dagen. Anton säger att han tycker det är kul att diskutera med åldringarna och att det är intressant att få tala med äldre människor. Han tycker de ha mycket att berätta då de haft ett långt liv. Anton tycker att arbetet på åldringshemmet är intressantare jämfört med daghemmet och därför beslöt han sig att stanna där även den sista perioden i åk 8. Jag går ännu tillsammans med Anton och besöker hans första klient för dagen. Anton berättar att de brukar diskutera med klienten vad som har hänt sedan Antons föregående besök. Den äldre herren säger att det är trevligt att kunna sitta och diskutera med Anton och att det är trevligt med lite extra besök.

Arbetet som Anton och de övriga eleverna på Oxhamns skola gör är aktuellt med tanke på bl.a. årets Gemensamt ansvar tema. Räck mig din hand är ett fint exempel på en tillvalskurs, som lär eleverna samhällsansvar och självständigt arbete. Med hopp om mera sådana kurser i vårt lands skolor!

 

Piditkö artikkelista?