När vi på Sursik skola 2010 ansökte om lärmiljöpengar för att utveckla användningen av skolbiblioteket (projekt Skolbiblioteket i fokus) så var ett av delmålen att göra upp en strategi för hur vi undervisar eleverna i informationssökning och informationshantering. Vi hade klart för oss vart vi ville nå, nämligen att alla våra elever ska bli skickliga i […]

Piditkö artikkelista?

Jag hade förmånen att tillsammans med ca 30 andra skolledare från norra svenska Österbotten besöka konferensen ”Framtidens lärande” i Stockholm 15-16 maj. Konferensen har fokus på digital skolutveckling och var i år indelad i fyra teman, 1) Pedagogik, lärande och arbetssätt, 2) Digitalt innehåll och lärarresurser, 3) Fysiska lärmiljöer med flexibilitet och långsiktig hållbarhet och […]

Piditkö artikkelista?

Från ett land där skolor stängs till ett land där nya skolor öppnas Utbildning ar ingen självklarhet i Kenya. En stor del av befolkningen får en väldigt bristfällig utbildning, och än idag finns det en hel del barn som aldrig erbjuds möjlighet till skola. Trots detta lovade den nyvalda presidenten under sin kampanj att varje […]

Piditkö artikkelista?

Från ett finlandssvenskt gymnasium till en kenyansk yrkesskola I februari 2011 reste en grupp Österbottniska gymnasie-elever och lärare iväg på en resa till Kiambu, Kenya, som en del av Team Nords biståndsprojekt. Jag var en av eleverna som åkte iväg efter att flera månader studerat landets historia, samhällssystem, språket och mycket mera. Gruppen var väl […]

Piditkö artikkelista?

Under läsåret 2012-2013 deltog jag i en intressant rektorsutbildning för rektorer från Finland (10 svenskspråkiga, 10 finskspråkiga) och Sverige (20 rektorer) med namnet ”Benchlearning för rektorer”. Utbildningen anordnades av Palmenia (Helsingfors Universitet) och Skolverket. Finansieringen kom för de finländska deltagarnas del från Utbildningsstyrelsen. Deltagande rektorer verkar i olika skolstadier från förskola till gymnasium. Det är […]

Piditkö artikkelista?

                  Vid Oxhmans skola i Jakobstad har man redan i tio års tid ordnat tillvalskursen Räck mig din hand. Den tvååriga kursen ordnas vartannat år och sträcker sig över åk 8 och åk 9. Kursen går ut på att eleverna en gång i veckan besöker ett daghem, förskola eller ett åldringshem. På daghemmet […]

Piditkö artikkelista?

  Ett fyrtiotal lärare träffades förra veckan i Karleby för att diskutera pekplattor i undervisningen. Deltagarna var från olika håll av Österbotten och hade varierande erfarenheter av plattorna – i gruppen fanns både nybörjare och de som använt verktyget redan i några års tid. Under presentationerna och gruppdiskussionerna delade undervisningspersonalen med sig av sin kunskap och samtliga […]

Piditkö artikkelista?

Förra veckan samlades ca 650 deltagare för Virtuella dagarnas tio års jubileum vid Helsingfors mässcentrum. De svenskspråkiga lärmiljö- och IKT-projekten var fint representerade detta år, Pedersöres projekt Personal Growth vid PG, Vasa övningsskolas PPP och Pargas stads Skola 2.0 höll presentationer under tisdagens delseminarier där föreläsarna berättade hur pekplattor, Chromebooks och molntjänster används i skolorna. På måndag eftermiddag bevisade Hillevi Lassas från Sibbo att man […]

Piditkö artikkelista?

Förra veckans projektträffar i Vasa (20.11) och Helsingfors (22.11) bevisade igen att dessa träffar är en ypperlig chans för projektaktörerna att träffas och att projektträffarna därigenom är en central del av koordineringsverksamheten. Under diskussionerna på båda orterna kom det fram att projekten vill samarbeta och att man deltar i dessa träffar både för att höra vad som är aktuellt i de […]

Piditkö artikkelista?

AppPortalen har nu öppnats för pekplatte projekten. På AppPortalen kan vem som helst tipsa om applikationer som är användbara i undervisningen eller användbara för pedagogen själv. Läs hur portalen fungerar på bloggen www.pekplattoriskolan.larmiljoer.fi. Målet är att tillsammans samla en lista på appar som lämpar sig för den svenskspråkiga grundskolan och gymnasiet i Finland. Till själva […]

Piditkö artikkelista?

På lördagen 13.10 är det nationella dagen för misslyckanden, www.epaonnistumisenpaiva.fi. Manifestet på webbsidan börjar (egen översättning): ”Om du inte har misslyckats, har du inte försökt göra något nytt. Den finländska kulturen har varken godkänt eller uppskattat misslyckanden. Att bli bestraffad för misstag och bli stämplad leder till rädsla för att misslyckas och undvikande av risktagande. Med att göra […]

Piditkö artikkelista?

Dryga 40 lärare från Kristinestad i söder till Karleby i norr samlades på torsdagen i Karleby stadshus för ett seminarium kring pekplattor. Förutom aktörer från Österbotten var även Utbildningsstyrelsens Kristian Smedlund samt en lärare från S:t Karins på plats. Eftersom evenemanget blev fullbokat kan konstateras att ett tydligt intresse för pekplattorna finns i skolorna idag. Under förmiddagen presenterade tio lärare hur […]

Piditkö artikkelista?

På våren publicerade Saimaan mediakeskus ’Sormeilua’, en publikation för hjälp och stöd för skolor som arbetar med iPads. Koordineringsprojektet har nu finansierat en översättning av publikationen till svenska. Den svenska versionen, ’Pekplattan – Tips, idéer och information om hur iPad kan användas i lärande och undervisning’, finns i elektronisk form och får fritt spridas till […]

Piditkö artikkelista?