Förra veckan ordnade Osaava (Kunnig) projektet i Karleby ett seminarium om skolan i framtiden (Koulu tulevaisuudessa). Under seminariet diskuterades och debatterades bl.a. om hur skolan ser ut i framtiden, kommer vi att drivas till framtiden eller kan skolan påverka i vilken riktning vi går samt hur påverkar dagens beslut skolans utveckling och framtid? Den mest […]

Piditkö artikkelista?

Lärmiljöprojektet ”Användning av läsplattor i undervisningen” är det första iPad projektet som startade i Österbotten. Projektet är ett samarbete mellan Kronoby Folkhögskola och Karleby svenska gymnasium. På KFHS används pekplattorna för tillfället av invandrargrupper på den Mångkulturella språklinjen och för några veckor sedan fick jag möjligheten att följa med undervisningen under två gruppers svenska lektioner. […]

Piditkö artikkelista?

Styrgruppen för Raseborgsgymnasiernas digitaliseringsprojekt,  Studieresa till Tromsö 10.–13.1.2012    På morgonnatten tisdagen den 10.1. reste styrgruppen för projektet Digitalisering av undervisningen till Tromsö, Norge. Vi besökte Senter for IKT i utdanningen, centret grundades 2010 och fungerar under undervisningsministeriet. Centret bidrar till att genomföra den norska regeringens politik för förskola, grundläggande utbildning och lärarutbildning. Centrets huvudsakliga […]

Piditkö artikkelista?

Lärmiljöer & Internationalisering koordinointihanke järjesti ITK:ssa kyselyn, jossa tiedusteltiin opettajien kokemuksia TVT-hanketyöstä normaalin opettajatyön ohessa. Kyselyn järjestäjälle ensimmäinen yllätys olikin etteivät kaikki tienneet mitä lyhenne TVT tarkoittaa. Jotenkin olin siinä uskossa, että kaikki jotka osallistuvat ITK:hon myös tietävät tämän. Siinä sainkin sitten selventää osalle, että TVT on tieto- ja viestintätekniikka ja IKT (TVT ruotsiksi) on informations- och kommunikationsteknik. Kyselyyn osallistui […]

Piditkö artikkelista?

Förra veckan träffades de svenska UBS finansierade lärmiljö- och internationaliseringsprojekten för ett heldagsseminarium i Tammerfors. Det huvudsakliga syftet med evenemanget var nätverkande och erfarenhetsutbyte projekten emellan. Deltagarantalet för vårens projektträff var glädjande stort denna gång och av de 49 projekten som ingår i projektkoordineringen deltog dryga 40 personer från 31 olika projekt. Som värd för dagen fungerade Svenska samskolan i Tammerfors och dagen […]

Piditkö artikkelista?

Jag fick möjligheten att delta i ett studiebesök (inom Programmet för livslångt lärande) i Cornwall 12–16.3. Temat för besöket var IKT i undervisningen och erfarenheten överträffade mina förväntningar på många sätt. I vår grupp fanns 16 personer från 12 europeiska länder, bestående främst av lärare och rektorer.                   […]

Piditkö artikkelista?

– Hur göra undervisningen mångsidig och intressant genom lärmiljö- och internationaliseringsprojekt – I Österbotten regionen finns flera intressanta projekt på gång och under en inspirationsdag på Sursik skola måndagen 16.4 (kl. 9.00-15.00) presenterar tre skolor sina pågående projekt. Deltagarna får höra hur projektarbetet i praktiken går till och ta del av resultaten som arbetats fram. Sursiks […]

Piditkö artikkelista?

Ett seminarium för alla 49 svenska lärmiljö- och internationaliseringsprojekt ordnas torsdagen 12.4 i Svenska samskolan i Tammerfors. Det huvudsakliga syftet med seminariet är nätverkande och erfarenhetsutbyte projekten emellan. Dessutom ordnas fem olika parallella workshopar samt vi får höra Bob Karlssons, ny direktör för enheten för svenskspråkig utbildning vid UBS, tankar om svenska skolornas och projektens […]

Piditkö artikkelista?

I samband med ett seminarium i Vasa förra fredagen gjorde jag ett besök till Vasa övningsskola. Ledande rektor Gun Jakobsson visade mig omkring i förskolan, lågstadiet, högstadiet samt den fina historiska gymnasiebyggnaden. Med oss hade vi IT-pedagog Andreas Sundstedt, som förutom att han sköter de normala IT-relaterade ärendena i skolan också är ett stort stöd vid skolans IT-projekt. Tänk vad fint om alla skolor […]

Piditkö artikkelista?

Förra veckan diskuterades det livligt bland finlandssvenska aktörer i facebook gruppen ”Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education” om hur vi skall få tekniken att fungera ändamålsenligt på alla områden i våra skolor. En lärare kan inte förväntas ha de kunskaper som en ingenjör besitter och därför behöver pedagogen IT-avdelningens stöd vid ibruktagandet av den nya tekniken. […]

Piditkö artikkelista?

En rektors tankar om internationell verksamhet i den egna skolan. KSG har tre olika typer av internationaliseringsprojekt, hurdana är projekten, hur sköts de i praktiken, vad får eleven av projekten – läs om konkreta tips hur en skolas internationella verksamhet kan se ut.   ”Gymnasiet skall främja en positiv kulturell identitet hos de studerande och […]

Piditkö artikkelista?

  Den årliga BETT mässan, världens största mässa inom IKT och utbildning, ordnades i London 11-14.1.2012. Själv hade jag möjligheten att besöka BETT 2012 under tre dagar och fick se och uppleva en hel del nytt och intressant. Själva Olympia mässhallen är massiv och utställarnas utbud är enorm, vilket gör det omöjligt att hinna bekanta […]

Piditkö artikkelista?

”Stort tack för en inspirerande dag!” var en av kommentarerna som projektkoordinatorn fick per e-post efter den andra regionala projektträffen, som ordnades i Helsingfors i Utbildningsstyrelsens utrymmen 20.10. Förmiddagen var reserverad för projektpresentationer och de 12 projekt som deltog i träffen fick berätta om vad de gjort i sina skolor. En del hade kommit längre på vägen bl.a. i skolornas tekniska lösningar och […]

Piditkö artikkelista?