Finlandssvenska projekten möttes i Tammerfors

Förra veckan träffades de svenska UBS finansierade lärmiljö- och internationaliseringsprojekten för ett heldagsseminarium i Tammerfors. Det huvudsakliga syftet med evenemanget var nätverkande och erfarenhetsutbyte projekten emellan. Deltagarantalet för vårens projektträff var glädjande stort denna gång och av de 49 projekten som ingår i projektkoordineringen deltog dryga 40 personer från 31 olika projekt. Som värd för dagen fungerade Svenska samskolan i Tammerfors och dagen började med rektor Ronny Holmqvists presentation av skolan. 

Under morgonen fick vi höra Bob Karlssons tankar om svenska skolornas och projektens framtid och därefter ordnades fem parallella workshopar som deltagarna hade anmält sig till på förhand. Workshopen som väckte det överlägset största intresset med 25 deltagare var IlonaIT:s ”Pekplattor i undervisningen”. De övriga workshoparna bestod av grupper på 2-7 personer, där deltagarna på grund av det mindre deltagarantalet fick fördelen att diskutera mera ingående dagens tema på basen av deltagarnas egna behov och förutsättningar. Det kan ändå konstateras att det finns ett tydligt intresse för evenemang där projekt som arbetar med pekplattor får mötas och ett sådant tillfälle kommer projektkoordineringen att försöka ordna redan kommande höst för alla intresserade.

Efter lunch på närliggande restaurang delade projektkoordinatorn deltagarna upp i fem arbetsgrupper för eftermiddagens pass. Under dessa gruppdiskussioner fick alla presentera sina projekt, dela med sig av sitt eget kunnande, lära sig av övriga aktörers projektkunskap och erfarenheter, ta upp problem som uppkommit under projektarbetet och be om tips och nya synpunkter av de övriga deltagarna. Tiden som reserverades för erfarenhetsutbytet uppskattades av deltagarna och det enda problemet verkade än en gång vara att tiden ville ta slut allt för tidigt. Här kan man väl inte annat än konstatera att lärare och undervisningspersonal tycker om att prata! Medan de fem ordförandena såg till att alla deltagare hann hålla sina presentationer, hade ordförandena även som uppgift att sammanfatta de goda modeller som uppkom under diskussionerna. Detta arbete sammanfattas i bloggen ännu under våren.

 

 

 

 

 

Dagens officiella program avslutades efter de livliga gruppdiskussionerna varpå hälften av deltagarna åkte med hyrbuss på studiebesök till Hatanpään lukio, där vi fick bekanta oss med finska lärmiljöprojekt. Först presenterades själva mediateket för oss och därefter fick vi höra bl.a. om projekten Asiantuntijaverkosto och PAOK samt det finska koordineringsprojektet OTE.

Efter studiebesöket åkte de flesta hemåt och de kvarblivande sju personer avslutade dagen med en gemensam middag. Medan vi avnjöt den italienska middagen kastades det fram flera nya projektidéer samt tankar om hur vi i Svenskfinland borde samarbeta mera i projekten – något som vi definitivt borde bli bättre på!

Presentationerna från Tammerfors finns på Material sidan i bloggen www.larmiljoer.fi under ”Material från projektträffar” (presentationslistan uppdateras vartefter deltagarna skickar in sina presentationer till projektkoordinatorn). Mera bilder från evenemanget finns i den ursprungliga artikeln.

Piditkö artikkelista?