Opetushallituksen valtionavustushaku 2012 käynnissä

Opetushallitus on asettanut haettaviksi valtion vuoden 2012 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta erityiset valtionavustukset kahteen erilliseen hakukokonaisuuteen:

  • Oppimisympäristöjen kehittämishankkeisiin myönnetään 2,5 miljoonaa euroa.
  • Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön sekä laite- ja tietoverkkohankintoihin myönnetään 4 miljoonaa euroa.

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille yhteisöille, joilla on lupa yleissivistävän koulutuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen.

Oppimisympäristöjen kehittämishankkeet

Oppimisympäristöhankkeiden tulee kohdentua laaja-alaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen osana pedagogista kokonaissuunnittelua, opiskelua ja opettamista. Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on kehittää uusia tai ottaa käyttöön aiemmissa hankkeissa kehitettyjä opetukseen ja oppimiseen liittyvien työtapojen, toimintamallien, tilojen ja välineiden kokonaisratkaisuja. Niiden tulee tukea entistä paremmin sekä kouluissa ja oppilaitoksissa että niiden ulkopuolella tapahtuvaa oppimista. Tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa tiedon joustavan ja tehokkaan hankinnan, tuottamisen, käsittelyn ja jakamisen. Sitä voidaan käyttää kehittämistyössä tarkoituksenmukaisesti erilaisten oppimisympäristöjen monipuolistajana ja yhdistäjänä.

Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö sekä laite- ja tietoverkkohankinnat

Hankkeiden tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjiä tvt:n opetuskäytön edistämisessä sekä siihen liittyvien laitteiden ja langattomien lähiverkkojen hankinnassa. Laite- ja verkkohankintojen tulee perustua todettuihin pedagogisiin tarpeisiin.

Esi- ja perusopetuksen hankkeissa korostetaan oppilaiden yhteistyötä, osallisuutta ja aktiivisuutta toiminnallisissa oppimisympäristöissä.

Lukiokoulutuksen laite- ja tietoverkkohankintojen tulee liittyä kiinteästi samanaikaisesti toteutettavaan lukio-opetuksen ja opiskelija-arvioinnin uudistamiseen, jonka tavoitteena on tehostaa pedagogisesti ja teknisesti ajanmukaisten työtapojen, opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen käyttöönottoa.

Valtionavustusten hakuaika on 10.4.–11.5.2012. Hakutiedote, hakulomakkeet ja muuta lisätietoa hausta: www.oph.fi

Piditkö artikkelista?