En gemensam träff för alla svenskspråkiga lärmiljö- och internationaliseringsprojekt ordnas igen i april i Tammerfors. Huvudsyftet med dagen är nätverkande och erfarenhetsutbyte lärare, rektorer, skolor och utvecklingsprojekt emellan. Förutom gruppdiskussioner har vi i programmet: Bob Karlsson, direktör för svenskspråkig utbildning…

Piditkö artikkelista?

Förra veckans projektträffar i Vasa (20.11) och Helsingfors (22.11) bevisade igen att dessa träffar är en ypperlig chans för projektaktörerna att träffas och att projektträffarna därigenom är en central del av koordineringsverksamheten. Under diskussionerna på båda orterna kom det fram att projekten vill samarbeta och att man deltar i dessa träffar både för att höra vad som är aktuellt i de […]

Piditkö artikkelista?

Förra veckan träffades de svenska UBS finansierade lärmiljö- och internationaliseringsprojekten för ett heldagsseminarium i Tammerfors. Det huvudsakliga syftet med evenemanget var nätverkande och erfarenhetsutbyte projekten emellan. Deltagarantalet för vårens projektträff var glädjande stort denna gång och av de 49 projekten som ingår i projektkoordineringen deltog dryga 40 personer från 31 olika projekt. Som värd för dagen fungerade Svenska samskolan i Tammerfors och dagen […]

Piditkö artikkelista?

”Stort tack för en inspirerande dag!” var en av kommentarerna som projektkoordinatorn fick per e-post efter den andra regionala projektträffen, som ordnades i Helsingfors i Utbildningsstyrelsens utrymmen 20.10. Förmiddagen var reserverad för projektpresentationer och de 12 projekt som deltog i träffen fick berätta om vad de gjort i sina skolor. En del hade kommit längre på vägen bl.a. i skolornas tekniska lösningar och […]

Piditkö artikkelista?