larmiljoer_bg_logo

Inom det svenskspråkiga koordineringsprojektet har man producerat fem lärmiljöfilmer som presenterar olika lärmiljö- och IKT-projekt i Österbotten. I filmerna berättar lärare och elever om sina erfarenheter inom projekten. Syftet med filmerna är att lyfta fram lyckade utvecklingsprojekt på ett sätt…

Piditkö artikkelista?
Print

  Opetushallituksen valtionavustusta voi nyt hakea seuraaviin kokonaisuuksiin: Yleissivistävän koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja hankinnat – Lisätietoja www.oph.fi  Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistämiseen – Lisätietoja www.oph.fi.   Utbildningsstyrelsens statsunderstöd finns nu att ansökas för följande helheter: Utveckling av lärmiljöerna och…

Piditkö artikkelista?

  Haluatko ideoita koulusi kansainvälisyyshankkeiden kehittämiseen verkostoitua muiden kansainvälistäjien kanssa tietoa rahoitusmahdollisuuksista? Tule kv-treffeille! Tapahtumassa on tarjolla verkostoitumismahdollisuuksia kaikille peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyden kehittämisestä kiinnostuneille. Kv-treffeille ovat tervetulleita niin opettajat, rehtorit, kouluvirastojen edustajat kuin oppilaskuntien puheenjohtajatkin. Ohjelma Ilmoittautuminen 22.3. mennessä  …

Piditkö artikkelista?
larmiljoer_bg_logo

En gemensam träff för alla svenskspråkiga lärmiljö- och internationaliseringsprojekt ordnas igen i april i Tammerfors. Huvudsyftet med dagen är nätverkande och erfarenhetsutbyte lärare, rektorer, skolor och utvecklingsprojekt emellan. Förutom gruppdiskussioner har vi i programmet: Bob Karlsson, direktör för svenskspråkig utbildning…

Piditkö artikkelista?
larmiljoer_bg_logo

Regionförvaltningsverket, Utbildningsstyrelsen och Svenska Kulturfonden ordnade seminariet ”En bra projektansökan är halva jobbet” i Vasa förra veckan. Vi var ca 30 deltagare bestående av läraren, rektorer, bildningschefer och övrig projektpersonal, som fick tips om hur vi kan producera bättre projektansökningar. Här kort några punkter som togs…

Piditkö artikkelista?