Opetushallituksen valtionavustusta voi nyt hakea seuraaviin kokonaisuuksiin: Yleissivistävän koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja hankinnat – Lisätietoja www.oph.fi  Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistämiseen – Lisätietoja www.oph.fi.   Utbildningsstyrelsens statsunderstöd finns nu att ansökas för följande helheter: Utveckling av lärmiljöerna och…

Piditkö artikkelista?

  Haluatko ideoita koulusi kansainvälisyyshankkeiden kehittämiseen verkostoitua muiden kansainvälistäjien kanssa tietoa rahoitusmahdollisuuksista? Tule kv-treffeille! Tapahtumassa on tarjolla verkostoitumismahdollisuuksia kaikille peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyden kehittämisestä kiinnostuneille. Kv-treffeille ovat tervetulleita niin opettajat, rehtorit, kouluvirastojen edustajat kuin oppilaskuntien puheenjohtajatkin. Ohjelma Ilmoittautuminen 22.3. mennessä  …

Piditkö artikkelista?

En gemensam träff för alla svenskspråkiga lärmiljö- och internationaliseringsprojekt ordnas igen i april i Tammerfors. Huvudsyftet med dagen är nätverkande och erfarenhetsutbyte lärare, rektorer, skolor och utvecklingsprojekt emellan. Förutom gruppdiskussioner har vi i programmet: Bob Karlsson, direktör för svenskspråkig utbildning…

Piditkö artikkelista?

Regionförvaltningsverket, Utbildningsstyrelsen och Svenska Kulturfonden ordnade seminariet ”En bra projektansökan är halva jobbet” i Vasa förra veckan. Vi var ca 30 deltagare bestående av läraren, rektorer, bildningschefer och övrig projektpersonal, som fick tips om hur vi kan producera bättre projektansökningar. Här kort några punkter som togs…

Piditkö artikkelista?