Regional träff i Helsingfors 20.10.2011

Koordineringsprojektet ordnar för de av Utbildningsstyrelsen finansierade svenska lärmiljö- och internationaliseringsprojekt en regional träff på Utbildningsstyrelsen i Helsingfors torsdagen 20.10 kl 9.00-16.00.

Syftet med träffarna är att projekten skall komma i kontakt med varandra. Projektarbete är ofta ensamt och erfarenhetsutbyte skolor och projektarbetare emellan är något som Utbildningsstyrelsen nu vill genom projektkoordineringen förespråka. Förutom gemensamma diskussioner projekten emellan kommer även Johan Nyman att föreläsa om aktuella teman kring IKT i skolan och Linda Blomqvist ger oss relevanta tips för effektiv projektledning.

Programmet är avgiftsfritt för alla deltagare (inkl. kaffe och lunch).

Mera information och anmälning: Kiti Lindén, 040-488 2925, kiti.linden@kokkola.fi och www.larmiljoer.fi

Piditkö artikkelista?