Den första regionala träffen ordnades i Karleby fredagen 7.10

Vi var dryga 20 deltagare i den svenska projektkoordineringens första regionala träff som ordnades på Karleby stadshus fredagen 7.10. Deltagarna bestod av bildningsdirektörer, rektorer och läraren från Österbotten. På morgonen hade vi även glädjen att ha två elever på plats som berättade om sina egna erfarenheter om den nya tekniken i skolan samt om en skolresa till ett u-land.

Under förmiddagen fick vi höra presentationer av olika lärmiljö- och internationaliseringsprojekt. Diskussionerna och utbytet av projekterfarenheter var så livliga att tiden inte ville räcka till för alla intressanta kommentarer och frågor. Under lunchen fortsatte diskussionerna och flera nya kontakter gjordes, vilket är precis vad ett av syftena med dessa träffar är! På eftermiddagen berättade Johan Nyman om olika gratis och fritt användbart material som finns på nätet, som lätt kan användas för att göra undervisningen mångsidig och intressant. Dagen avslutades med en föreläsning av Linda Blomqvist om 10 tips till effektiv projektledning. Här kunde deltagarna ställvis känna igen sig och relatera till sitt eget arbete. Det diskuterades också problematiken om hur utmanande det är att genomföra ett projekt vid sidan om det ordinarie arbetet i skolan. Att vara anställd för ett projekt är alltid arbetskrävande, men att kombinera ett utvecklingsprojekt med det ordinarie lärararbetet är verkligen en utmaning! Att utbyta erfarenheter om denna utmaning är något som definitivt bör diskuteras vidare vid de följande regionala träffarna.

Projekten som presenterades i Karleby:

Bistånd till Afrika
Erfarenheter av en elevgrupps studiebesök till Kenya. Kursen bestod av flera förhandsuppgifter innan resan, dagbok- och dokumentering under resan till ett u-land samt genomgående utvärdering efteråt.

Användning av läsplattor i undervisningen
De första testerna bland gymnasieeleverna visar att iPaden är användbar i t.ex. språkundervisningen. En grupp invandrare igen har använt iPaden främst för översättning då ett gemensamt språk saknats. Det har även visat sig att eleverna lärt sig använda den nya tekniken snabbare än vad lärarna gjort.

Vasa övningsskolas tre nya projekt: Student på tangent, Pekplattans pedagogiska potential och Ett globalt virtuellt klassrum
Gemensamt för alla projekten är att undersöka vad det pedagogiska mervärdet med projekten är. Student på tangent undersöker den digitaliserade provformen av studentexamen. Pekplattans pedagogiska potential testar och dokumenterar hur pekplattan kan användas i undervisningen. I ett globalt virtuellt klassrum skapar skolans IB-klass kontakter utomlands via distanskurser till IB-klasser runt om i världen.

Skolbiblioteket i fokus
I samband med tillbyggnad och sanering av Sursik skola byggdes skolans bibliotek om. Det nya trivsamma biblioteket har ökat antalet utlånade böcker och lyft läsningen till en viktig del av skolans arbete.

Studio 3
Med sloganet ”Det är ok att vara duktig” erbjuds möjlighet till ämnesmässig fördjupning. I skolan har man länge satsat på elever med olika svårigheter och det nyaste projektet är riktat till duktiga elever, som kanske inte alltid får den uppmärksamhet som även de behöver.

Skol-Linux
Idag har 90 % av Korsholm skolornas datorer Linux i användning. Linux har ökat datorernas livslängd, minskat licensavgifterna, ökat säkerheten och gett ett flexibelt datasystem för kommunen. På grund av dessa inbesparingar har man kunnat investera betydligt mera i övrig IT-utrustning i skolorna.

Mera information om projekten hittas i bloggen www.larmiljoer.fi under rubrikerna Lärmiljöprojekt och Internationaliseringsprojekt. Jag vill tacka alla deltagare för ett aktivt medverkande i den första regionala träffen!

Piditkö artikkelista?