En rektors tankar om internationell verksamhet i den egna skolan. KSG har tre olika typer av internationaliseringsprojekt, hurdana är projekten, hur sköts de i praktiken, vad får eleven av projekten – läs om konkreta tips hur en skolas internationella verksamhet kan se ut.   ”Gymnasiet skall främja en positiv kulturell identitet hos de studerande och […]

Piditkö artikkelista?

Vi var dryga 20 deltagare i den svenska projektkoordineringens första regionala träff som ordnades på Karleby stadshus fredagen 7.10. Deltagarna bestod av bildningsdirektörer, rektorer och läraren från Österbotten. På morgonen hade vi även glädjen att ha två elever på plats som berättade om sina egna erfarenheter om den nya tekniken i skolan samt om en skolresa till […]

Piditkö artikkelista?