Från ett land där skolor stängs till ett land där nya skolor öppnas Utbildning ar ingen självklarhet i Kenya. En stor del av befolkningen får en väldigt bristfällig utbildning, och än idag finns det en hel del barn som aldrig erbjuds möjlighet till skola. Trots detta lovade den nyvalda presidenten under sin kampanj att varje […]

Piditkö artikkelista?

En rektors tankar om internationell verksamhet i den egna skolan. KSG har tre olika typer av internationaliseringsprojekt, hurdana är projekten, hur sköts de i praktiken, vad får eleven av projekten – läs om konkreta tips hur en skolas internationella verksamhet kan se ut.   ”Gymnasiet skall främja en positiv kulturell identitet hos de studerande och […]

Piditkö artikkelista?

Vi var dryga 20 deltagare i den svenska projektkoordineringens första regionala träff som ordnades på Karleby stadshus fredagen 7.10. Deltagarna bestod av bildningsdirektörer, rektorer och läraren från Österbotten. På morgonen hade vi även glädjen att ha två elever på plats som berättade om sina egna erfarenheter om den nya tekniken i skolan samt om en skolresa till […]

Piditkö artikkelista?

De finska koordineringsprojekten SCART, INTO och CLUE ordnade seminarium kring internationalisering förra veckan. Projektkoordinatorn var på plats och fick glädjen att även träffa två nya internationaliseringsprojekt (Ett globalt virtuellt klassrum och Medborgarpåverkan i Kimito och Bochum) från Svenskfinland som också deltog i seminariet. I programmet fanns internationaliseringsstrategier och den internationella medborgarens kompetenser. Utbildningsstyrelsens meddelande till […]

Piditkö artikkelista?