Yyterin kansainvälisyyspäivien kaksipäiväisen seminaarin keskeisen annin voisi kiteyttää sanaan jakaminen. Miten kansainvälisyys ja globaalikasvatus tukevat jakamista ja yhdessä tekemisen kulttuuria ja kaatavat raja-aitoja oppiaineitten väliltä ja koulujen ympäriltä? Miten voidaan pikkuhiljaa muuttaa koulujen toimintakulttuuria niin, että elokuussa 2016 ollaan valmiit uudistuneeseen opetussuunnitelmaan pohjautuvaan oppimisen uuteen aikaan? Opettajan rooli on perinteisesti ollut toimia vartijana tiedon portilla. […]

Piditkö artikkelista?

Katsauksessa tarkastellaan etäopetusta kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella. Etäopetus on ollut pitkään vaihtoehto suoralle kasvoista kasvoihin tapahtuvalle opetukselle. Varhaisemmat järjestelmällisen etäopetuksen sovellukset löytyvät jo 1800-luvun loppupuolelta ja ensimmäinen kirjeopetuksen kansainvälinen organisaatio perustettiin niinkin aikaisin kuin vuonna 1938. Etäopetuksen muodot ovat kuitenkin kehittyneet käytettävissä olevien teknologioiden myötä. Tämän katsauksen kohteena on erityisesti tieto- ja viestintätekniikan ja tietoverkkojen kehityksen […]

Piditkö artikkelista?

De finska koordineringsprojekten SCART, INTO och CLUE ordnade seminarium kring internationalisering förra veckan. Projektkoordinatorn var på plats och fick glädjen att även träffa två nya internationaliseringsprojekt (Ett globalt virtuellt klassrum och Medborgarpåverkan i Kimito och Bochum) från Svenskfinland som också deltog i seminariet. I programmet fanns internationaliseringsstrategier och den internationella medborgarens kompetenser. Utbildningsstyrelsens meddelande till […]

Piditkö artikkelista?