Jakaminen uuden toimintakulttuurin ytimessä

Yyterin kansainvälisyyspäivien kaksipäiväisen seminaarin keskeisen annin voisi kiteyttää sanaan jakaminen. Miten kansainvälisyys ja globaalikasvatus tukevat jakamista ja yhdessä tekemisen kulttuuria ja kaatavat raja-aitoja oppiaineitten väliltä ja koulujen ympäriltä? Miten voidaan pikkuhiljaa muuttaa koulujen toimintakulttuuria niin, että elokuussa 2016 ollaan valmiit uudistuneeseen opetussuunnitelmaan pohjautuvaan oppimisen uuteen aikaan?

Opettajan rooli on perinteisesti ollut toimia vartijana tiedon portilla. Hän punnitsee ja valitsee tiedon ja jakaa sitä sitten oppilaille sopivina annospaloina. Tieto kulkee yhteen suuntaan ylhäältä alas.

Verkostomaisessa toimintakulttuurissa tieto kulkee joka suuntaan. Oppilaat ja opettajat muodostavat verkon, jossa informaatiota, viestejä ja tietoa kulkee tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. Oman edun tavoittelu tietoa panttaamalla tai salailemalla kostautuu pian. Tällaisessa toimintakulttuurissa ”you are what you share” ja opettajat ovat oppijoita oppilaitten rinnalla.

Oman osaamisen jakaminen ei ole kuulunut suomalaiseen kouluun. Oppilaita siitä on suoranaisesti rangaistu (= lunttaaminen) eikä oppikirjaan perustuva opettaminen juuri kannusta opettajia jakamiseen (= lisätyötä). Mutta painettujen oppimateriaalien tiedot vanhentuvat nopeasti eivätkä sisällöt yleensä tue sellaisten taitojen oppimista, joita työssä ja elämässä tänään ja tulevaisuudessa tarvitaan. Niitä korvaamaan ja täydentämään tarvitaan opiskelijat osallistava tiedon etsiminen, kriittinen arviointi, esittäminen, jakaminen ja yhdessä rakentelu, itse ja yhteistoiminnallisesti tuotettu oppimateriaali.

yyteri-popplet-2013

Kansainvälisissä hankkeissa on jo kauan harjoiteltu uudenlaista oppimista. Niissä vieraan kielen ja viestintätaitojen oppiminen yhdistyy kulttuurin, maantiedon, luonnontiedon ja historian (kaikkien aineiden) opiskeluun luontevasti ”hands-on”. Hankkeissa ei voi tukeutua oppikirjan tietoihin, vaan haetaan tietoa itse ja rakennellaan esityksiä, visailuja, kuvagallerioita ja videoita, joita jaetaan kumppaniluokkien ja -oppilaitten kanssa. Opiskelijat tapaavat Skypessä ja foorumilla, oppivat keskustelemalla, kyselemällä ja kertomalla, jakamalla.

Koulusta kasvaa oppiva yhteisö, kun opettajat tekevät yhteistyötä ja oppilaat jakavat tietoa ja kokemuksia yli luokkarajojen. Oppilaat voivat jakaa hankkeessa koettua ja opittua vierailemalla luokissa tai aamunavauksissa, järjestämällä näyttelyitä ja valmistamalla kuvagallerioita (netissä tai koulun tiloissa), kirjoittamalla blogia, pitämällä teema- tai työpajapäiviä, kutsumalla vanhemmat ja tukijat mukaan. Jakaminen on taito, joka opitaan tekemällä. Se on uudenlaista oppimista, joka voimauttaa yhtälailla jakajan ja vastaanottajan. Se kasvattaa oman työn arvostukseen ja toisen kunnioitukseen.

Lieneekö ollut enne, että hankkeeni, joka lähes 10 vuotta sitten voitti eTwinning kilpailun sarjassa “pedagoginen innovaatio”, oli nimeltään ”Learning and Sharing”?

 

Piditkö artikkelista?