Katsauksessa tarkastellaan etäopetusta kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella. Etäopetus on ollut pitkään vaihtoehto suoralle kasvoista kasvoihin tapahtuvalle opetukselle. Varhaisemmat järjestelmällisen etäopetuksen sovellukset löytyvät jo 1800-luvun loppupuolelta ja ensimmäinen kirjeopetuksen kansainvälinen organisaatio perustettiin niinkin aikaisin kuin vuonna 1938. Etäopetuksen muodot ovat kuitenkin kehittyneet käytettävissä olevien teknologioiden myötä. Tämän katsauksen kohteena on erityisesti tieto- ja viestintätekniikan ja tietoverkkojen kehityksen […]

Piditkö artikkelista?

Marraskuussa 2011 lähestyimme Oppimisympäristöt (www.oppiminen.fi) koordinointihankkeiden tutkijoiden kanssa kaikkia Suomen peruskoulujen ja lukioiden rehtoreita sähköpostilla, jossa pyysimme heitä välittämään tutkimuskyselyn oman koulunsa opettajille. Kyselyn osa-alueita olivat laitteet ja ohjelmistot, etäopetus, pelit ja virtuaaliset ympäristöt sekä sosiaalinen media opetuksessa. Etäopetuksen osuudessa selvitimme opettajien kokemuksia ja näkemyksiä etäopetuksesta – myös niiltä opettajilta, jotka eivät ole koskaan opettaneet […]

Piditkö artikkelista?

EKOn valtakunnallisen selvitystyön tuloksia on vihdoin saatu. Lämpimät kiitokset kaikille niille 142 etäopettajalle ja 28 eri etäopetushankkeiden koordinaattoreille, jotka jaksoivat viime keväänä koulutyön loppumetreillä vastata tutkimuskyselyymme! Teidän avullanne meillä on nyt koossa paljon uutta tietoa Suomen etäopetuksen nykyisestä tilasta. Tutkimuksen päätuloksiin voitte tutustua EKOn kotisivuilla www.etaopetus.fi => Tutkimustuloksia. Tutkimus ei kuitenkaan pääty tähän. Nyt meillä […]

Piditkö artikkelista?