Etäopetuksen selvitystyön tuloksia julki

EKOn valtakunnallisen selvitystyön tuloksia on vihdoin saatu. Lämpimät kiitokset kaikille niille 142 etäopettajalle ja 28 eri etäopetushankkeiden koordinaattoreille, jotka jaksoivat viime keväänä koulutyön loppumetreillä vastata tutkimuskyselyymme! Teidän avullanne meillä on nyt koossa paljon uutta tietoa Suomen etäopetuksen nykyisestä tilasta. Tutkimuksen päätuloksiin voitte tutustua EKOn kotisivuilla www.etaopetus.fi => Tutkimustuloksia.

Tutkimus ei kuitenkaan pääty tähän. Nyt meillä on koossa paljon tietoa siitä, mitä viime vuosina on tapahtunut erilaisissa olemassa olevissa tai jo päättyneissä virallisissa etäopetushankkeissa. Koska nälkä kasvaa syödessä, haluamme saada vielä vähän lisää. Uskomme, että Suomen koulumaailmassa ja etäopetuksen parissa tapahtuu kaikenlaista pientä ja suurta virallisten etäopetushankkeiden lisäksi. Tarkoituksenamme on lähestyä alkusyksyn aikana kaikkia Suomen yleissivistävän opetuksen piirissä olevia opettajia kyselyllä, jonka toteuttamiseen osallistuu myös muita OPH:n Oppimisympäristöt osahankkeiden tutkijoita http://www.oppiminen.fi. Kyselyssä haluamme lähestyä paitsi niitä opettajia, jotka ovat jollain tasolla opettaneet etänä, myös niitä, jotka eivät ole. Uskomme että kaikkien opettajien – opettipa etänä tai ei – kokemukset ja näkemykset ovat tärkeitä etäopetuksen kehittämisessä!

Tulevan syksyn aikana tulemme myös raapaisemaan pintaa syvemmälle ja ottamaan yhteyttä osaan kyselyihin vastanneisiin opettajiin haastattelun merkeissä. Näiden haastattelujen ja kyselytutkimusten tulosten pohjalta tarkoituksenamme on koota etäopetukseen liittyviä hyviä käytänteitä, sekä kehittää toimintamalleja, jotka vastaavat erilaisiin etäopetustarpeisiin.

Otamme enemmän kuin mielellämme vastaan kaikkia kommenttejanne ja ideoitanne niin tutkimuksen tuloksiin kuin tuleviin haastatteluihin ja toimintamallien ja käytänteiden kehittämiseen liittyen!

Antoisaa lukuvuotta toivottaen,

Minna Nummenmaa
KT, erikoistutkija

Turun yliopisto
Oppimistutkimuksen keskus

Piditkö artikkelista?