Seminarium kring internationalisering i Yyteri 25-26.8

De finska koordineringsprojekten SCART, INTO och CLUE ordnade seminarium kring internationalisering förra veckan. Projektkoordinatorn var på plats och fick glädjen att även träffa två nya internationaliseringsprojekt (Ett globalt virtuellt klassrum och Medborgarpåverkan i Kimito och Bochum) från Svenskfinland som också deltog i seminariet.

I programmet fanns internationaliseringsstrategier och den internationella medborgarens kompetenser. Utbildningsstyrelsens meddelande till skolorna är att internationaliseringen skall genomsyra hela skolgången, allt från förskolan till gymnasiet. Likaså berikas undervisningen av att flera skolor, läraren och olika ämnen samarbetar. 

Under Learning café diskuterade vi bl.a. nätverkande och projektarbetets kontinuitet. Här fick jag medverka som ordförande i bordet med ämnet nätverkande och fann diskussionerna mycket givande. En kort sammanfattning om deltagarnas åsikter och diskussioner:

Nätverkandet inom internationaliseringsprojekten på utbildningsorganisationerna idag :

 • Språklärarna bär ofta ansvaret för nätverkandet
 • Nätverken kan bestå av allt från två skolors samarbete till ett världsomfattande nätverk
 • Det finns exempel på skolor som arbetat med en samarbetsskola i flera år, men projektens tema byts årligen
 • Comenius projekt har hjälpt flera skolor att bygga upp ett fungerande nätverk

Framtidsvisioner, hur kommer skolornas nätverk att se ut om 10 år:

 • Internet och bl.a. eTwinning är allt mer i användning
 • Man reser mindre, nätverkandet sker mer virtuellt
 • Skolorna går ut till samhället, där man samarbetar med bl.a. företag. Föräldrarna deltar mera i barnens skolgång och de hittar samarbetspartners för skolorna.
 • Vi får allt mer utbyteselever till skolorna i Finland, vilket ökar vår heminternationalisering
 • Samarbeten är ämnesöverskridande

Hur kan man nå dessa mål:  

 • Man måste ha ett gemensamt mål och orsak varför man nätverkar
 • Det internationella nätverkandet ökar då språket inte längre är den enda orsaken till nätverkandet, utan språket blir verktyget till nätverkandet
 • De som har goda modeller för internationellt nätverkande sprider dessa goda modeller till övriga intressenter
 • Man bör vara öppen för allas nätverk: man bör använda sig av lärarnas, elevernas och föräldrarnas nätverk
 • Varje kommun kunde ha en internationaliseringskoordinerare och varje skola kunde ha ett internationaliserings team

Learning café diskussionerna var livliga och flera deltagare ansåg dem vara det mest positiva med hela seminariet. Själv anser jag dem vara en bra start för fortsatta diskussioner kring nätverkandet inom internationella utvecklingsprojekt. För övrigt kan jag rekommendera denna Learning café teknik, det kollektiva tänkandet, för att få igång diskussioner kring aktuella ämnen.

För den som vill bekanta sig med seminariematerialet, finns det på CLUE:s blogg  http://clue-global.blogspot.com/p/globaalikasvatus.html  vid Kansainvälisyyspäivät Yyterissä 25.-26.8.2011.

Piditkö artikkelista?