Hur skriva en bra projektansökan?

Regionförvaltningsverket, Utbildningsstyrelsen och Svenska Kulturfonden ordnade seminariet ”En bra projektansökan är halva jobbet” i Vasa förra veckan. Vi var ca 30 deltagare bestående av läraren, rektorer, bildningschefer och övrig projektpersonal, som fick tips om hur vi kan producera bättre projektansökningar. Här kort några punkter som togs upp under dagen:

  • Tänk igenom: vad, hur, vem och för vem gör man projektet? 
  • Förankra projektet i den ordinarie verksamheten och beskriv varför man vill göra projektet.
  • Projekt är ett verktyg för förändring. Den förändring man strävar till skall vara önskvärd för projektets målgrupp.
  • Problem finns ofta i projektens idéfas och man går alltför tidigt vidare från idé till att skriva projektansökan, vilket kan resultera i en ansökan som inte är genomtänkt och välplanerad. 
  • Fokusera på kunskap och resultat för att få till stånd en förändring. Vilka är projektets mål och effekter?
  • Budgeten och tidtabellen skall vara realistiska.
  • I ansökan skall också finnas en plan på utvärdering och spridning av projektets resultat.
  • Projekt består av olika faser:  1. planera  2. agera  3. kontrollera och utvärdera  4. korrigera och lära
  • Satsa på större nätverk och regionsöverskridande samarbete.

Alla presentationer från dagen kan läsas här.

Ett annat tips om ämnet är ABC till dig som söker projektbidrag, utgiven av Nordiska Kulturfonden 2010.

Piditkö artikkelista?