Projektträff i Tammerfors

En gemensam träff för alla svenskspråkiga lärmiljö- och internationaliseringsprojekt ordnas igen i april i Tammerfors. Huvudsyftet med dagen är nätverkande och erfarenhetsutbyte lärare, rektorer, skolor och utvecklingsprojekt emellan. Förutom gruppdiskussioner har vi i programmet:

  • Bob Karlsson, direktör för svenskspråkig utbildning på Utbildningsstyrelsen – vårens projektansökningar
  • Timo Ilomäki – Erfarenheter av pekplattor i undervisningen, hur genomföra nätverksprojekt mellan flera skolor, framtidsutsikter inom IKT och utbildning mm.
  • Även undervisningsråd Kristian Smedlund från Utbildningsstyrelsen är på plats under dagen och anträffbar för frågor gällande utvecklingsprojekten.

Evenemanget är avgiftsfritt (inkl. kaffe och lunch).

Evenemanget är öppet även för övriga aktörer, t.ex. lärare och rektorer som planerar att starta ett utvecklingsprojekt och vill få information om aktuella pågående projekt i skolorna.

Läs mera på Aktuelltwww.larmiljoer.fi.

 

Piditkö artikkelista?