Tervetuloa huippuajankohtaiseen uudet teknologiat -webinaariin 21.2.2013 kello 14.30

Jari Laru, KT, yliopistonopettaja, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, pitää webinaarin TO 21.2.2013 kello 14:30-15.15  aiheesta ”Teknologia, oppiminen ja osaaminen yhteiskunnassa – uudet teknologiat isännän vai rengin roolissa?”

Parhaillaan elämme historiallisesti tarkasteltuna mobiililaitteiden opetuskäytön neljättä vaihetta ja merkittävintä vaihetta. Mobiililaitteista on tullut meille länsimaissa asuville ihmisille kaikkialla läsnä olevaa teknologiaa, teknologiasta on tullut meille näkymätön osa arkeamme. Esimerkkinä tästä on tavallisen koululuokan laiteympäristö, joka voi koostua esimerkiksi interaktiivisen taulun ja dokumenttikameran ohella kannettavista tietokoneista, kosketustietokoneista ja oppilaiden omista älypuhelimista ja verkkoyhteyksillä varustuista mediasoittimista. Uudet laitteet vanhenevat kuitenkin nopeasti ja tilalle tulee jatkuvasti uusia  välineitä.

Vaikka teknologisten laitteiden ja erilaisten sovellusten käytettävyys on valtavasti parantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, on uusien laitteiden opetuskäyttöön valjastaminen yhä haasteellista.

Yksi haasteista on teknologiavetoisuus. Samalla kun puhelinten ja taulutietokoneiden määrä oppilaitoksissa on lisääntynyt räjähdysmäisesti, niiden opetuskäyttöä perustellaan usein lähinnä tarkemmin määrittelemättömillä kansalaistaidoilla ja uuden teknologian hyödyntämisen tärkeydellä.

Toinen haasteista on oppimisen ja osaaminen rooli yhteiskunnassa. Älypuhelimet ja muut uudet teknologiset sovellukset mahdollistaisivat konstruktivististen oppimisympäristöjen suunnittelun ja toteuttamisen, jossa avulla opiskelija oppii 2000-luvun kansalaistaitoja, kuten yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta, digitaalista lukutaitoa, ongelman ratkaisua, kriittistä ajattelua, luovuutta ja tuottavuutta. Mobiililaitteiden avulla voitaisiin yrittää vastata Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtajan esiinnostamiin suuriin haasteisiin. On kuitenkin selvää, että pelkkien oppiainekohtaisten pienoissovellusten ja muiden yksinkertaisten ratkaisujen avulla tähän tavoitteeseen ei päästä. Sen sijaan opettajan täytyy 2010-luvullakin suunnitella perusteellisesti mihin ja miksi hän teknologiaa opetuksessaan käyttää.

Kolmas haaste on koulu itse. Suomen lukiolaisten liiton puheenjohtaja Veera Svahn kirjoittaa Suomen Kuvalehdessä (29.9.2012) että Tietotekniikka ei useita vuosia elätellyistä toiveista huolimatta ole kuitenkaan muuttunut normaaliksi osaksi peruskoulun ja lukion oppimisympäristöjä. Hänen mukaansa teknologian määrä on kyllä kouluissamme tasaisesti kasvanut, mutta tosiasiallisesti laitteet ovat jääneet pedagogisesti eristyksiin 1990-lukulaisiin atk-luokkiinsa. Svahnin mukaan opettajat ja opiskelijat hyppäävät joka päivä luokkahuoneissaan ajassa taaksepäin. Useimmiten käytössä ovat perinteiset tiedon tiedon siirtämiseen perustuvat mallit, joissa opettajan keskeinen rooli korostuu.

Uuden teknologian käyttöönotto ja tehokas hyödyntäminen ei tarkoita hyväksi havaittujen metodien hyllyttämistä, vaan niiden jalostamista. Monissa oppiaineissa mobiililaitteiden hyväksikäyttö voi avata aivan uusia mahdollisuuksia sekä luokkahuonetyöskentelyyn että luokan ulkopuolella tapahtuvaan opiskeluun. Opetuksen kehittäminen on kuitenkin haasteellista, sillä se vaatii huomion kiinnittämistä oppimisprosessien ymmärtämiseen ja tukemiseen, jotta pystymme hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti kulloinkin käytössä olevia laitteita ja sovelluksia.

Jari Larun verkkosivut: http://www.jarilaru.eu

Webinaari järjestetään osoitteessa www.etaopetus.fi/eta. Tarvitset seuraamiseen vain verkkoyhteydellä ja Flash-selainlaajennuksella varustetun tietokoneen sekä jonkin äänilähteen (kuulokkeet/kaiuttimet). Kirjaudu sisään vieraana (”Enter as a guest”) omalla nimelläsi.

 

 

Piditkö artikkelista?