Erfarenheter av pekplattor i Österbotten

 

Ett fyrtiotal lärare träffades förra veckan i Karleby för att diskutera pekplattor i undervisningen. Deltagarna var från olika håll av Österbotten och hade varierande erfarenheter av plattorna – i gruppen fanns både nybörjare och de som använt verktyget redan i några års tid. Under presentationerna och gruppdiskussionerna delade undervisningspersonalen med sig av sin kunskap och samtliga deltagare fick med sig i slutet av dagen många tips och mycket ny information att föra hem till den egna skolan. Under pekplatteträffen behandlades bl.a. följande:

 

Positivt med pekplattan

Pekplattan upplevs ny och inspirerande, eleverna känner sig motiverade, pekplattorna gynnar speciellt specialeleverna, fungerar bättre och snabbare jämfört med en laptop, bra batteritid, trådlöst med AppleTV fungerar mycket bra, eleverna upplever att de lyckas med sina arbeten, det känns  enkelt och är lättillgängligt att arbeta med pekplattorna.  

 

Negativt med pekplattan

Pekplattan medför mera skärmtid för barnen, pekplattans tangentbord upplevs svårare än latopens, man vet inte ännu hur länge pekplattorna håller, problem med att finansiera pekplattorna till skolorna.

 

Allmänt om användningen

Deltagarna tyckte att man i skolorna skall börja med att lärarna får egna pekplattor så att de kan lära sig använda den nya tekniken. Först därefter kan läraren införa pekplattan i undervisningen. Dock framgick det att undervisningen förändras först då man får en tillräcklig mängd med pekplattor, d.v.s. pekplattan är bara ett presentationsinstrument då endast läraren har en pekplatta. Då man får en klassuppsättning pekplattor förändras själva undervisningen.

Planering är väsentlig och man skall på förhand fundera igenom vad pekplattan ska användas till under lektionen. Det är viktigt att gå igenom med eleverna vad man ska göra med pekplattan och/eller appen i undervisningen. Läraren måste ha en plan och se till att eleverna förstår vad som skall göras. Deltagarnas erfarenheter var att brister i planeringen lätt leder till att eleverna börjar använda pekplattorna till något annat än det som berör lektionens innehåll.

Viktigt att våga pröva och våga göra misstag – arbetet med pekplattan går mycket ut på att testa, och att även göra misstag.

 

En del användbara appar som presenterades under dagen

Garageband – Spela bl.a. trummor, gitarr och piano med eleverna under musiklektionen. Flera instrument kan kombineras, eleverna kan banda in och klippa det inbandade materialet själva.

MosaicHD – Träna motorik med eleverna i de lägre klasserna i t.ex. specialundervisningen.

Nearpod – Läraren kan göra lektionens presentation på förhand på sin egen dator som en vanlig Power Point presentation. Presentationen laddas därefter in i Nearpod och visas till eleverna. Via appen kan läraren även visa videon, bilder och ställa frågor i realtid till eleverna. Frågorna och uppgifterna till eleverna görs i programmet. Max 30 elever kan vara inloggade på samma gång. Eleverna följer med lektionen och besvarar frågorna via sina egna pekplattor.

Night Sky – Visuellt sätt att lära och visa eleverna stjärnorna, planeterna, solen, månen etc.

WWF together – Fina bilder för biologi lektionen

Modersmål och språkundervisningen – Spello, Toontastic, Puppet Pals

Matematikundervisningen – Multi touch math, Quick math, Tic Tac math, Genious math.
För övrigt konstaterades att det verkar finnas lite matematik appar för äldre elever på svenska.

Bildkonst – Scribble Press, Ink artist, artDatabase, Art HD, 123D Sculpt, Mandala

 

Några övriga exempel på vad som gjorts med pekplattorna i undervisningen

Digital självbiografi – Eleverna har gjort egna digitala självbiografier genom att skriva texter, berätta om sig själva och sätta in egna bilder. Arbetet gjordes i modersmålsinriktad finska med Keynote appen. Eleverna kunde efteråt om de ville, skicka sina presentationer från skolans pekplatta till sin egen e-post för att spara arbetet på sin egen dator hemma.

Klassblogg – Läraren har gjort en klassblogg där bl.a. föräldrarna kan följa med vad som händer i skolan. Läraren sätter in taggar för varje barn i bloggen så att föräldrarna lätt kan hitta inläggen om sina egna barn i bloggen. Bloggen är lösenordsskyddad och föräldrarna har fått lösenorden. Alla kommentarer i bloggen godkänns av läraren. Feedbacken har varit positiv av föräldrarna. Läraren frågade elevernas föräldrar på förhand om barnens bilder får publiceras på bloggen och alla föräldrar tillät detta.

Filma i bl.a. gymnastiken och slöjden – Då man filmar olika moment kan eleverna efteråt se vad som gått bra och vad man borde förbättra.

 

Pekplatteträff i Karleby 6.2.2013

 

 

Det här och mycket mycket mera diskuterades under pekplatteträffen. Tack till alla deltagare. Nästa träff ordnas igen i början av höstterminen 2013!

 

 

 

 

 

 

 

Piditkö artikkelista?