Ett fyrtiotal lärare träffades förra veckan i Karleby för att diskutera pekplattor i undervisningen. Deltagarna var från olika håll av Österbotten och hade varierande erfarenheter av plattorna – i gruppen fanns både nybörjare och de som använt verktyget redan i några års tid. Under presentationerna och gruppdiskussionerna delade undervisningspersonalen med sig av sin kunskap och samtliga […]

Piditkö artikkelista?

AppPortalen har nu öppnats för pekplatte projekten. På AppPortalen kan vem som helst tipsa om applikationer som är användbara i undervisningen eller användbara för pedagogen själv. Läs hur portalen fungerar på bloggen www.pekplattoriskolan.larmiljoer.fi. Målet är att tillsammans samla en lista på appar som lämpar sig för den svenskspråkiga grundskolan och gymnasiet i Finland. Till själva […]

Piditkö artikkelista?

Dryga 40 lärare från Kristinestad i söder till Karleby i norr samlades på torsdagen i Karleby stadshus för ett seminarium kring pekplattor. Förutom aktörer från Österbotten var även Utbildningsstyrelsens Kristian Smedlund samt en lärare från S:t Karins på plats. Eftersom evenemanget blev fullbokat kan konstateras att ett tydligt intresse för pekplattorna finns i skolorna idag. Under förmiddagen presenterade tio lärare hur […]

Piditkö artikkelista?