Pekplattorna väcker intresse bland lärarna i Österbotten

Dryga 40 lärare från Kristinestad i söder till Karleby i norr samlades på torsdagen i Karleby stadshus för ett seminarium kring pekplattor. Förutom aktörer från Österbotten var även Utbildningsstyrelsens Kristian Smedlund samt en lärare från S:t Karins på plats. Eftersom evenemanget blev fullbokat kan konstateras att ett tydligt intresse för pekplattorna finns i skolorna idag.

Under förmiddagen presenterade tio lärare hur de använt pekplattorna i sitt arbete, både som ett administrativt verktyg och i undervisningen med eleverna. Användarerfarenheterna hittills tyder dock på att den främsta användningen hittills berört det administrativa och att pekplattorna först håller på att göra intåg i själva undervisningen. Orsaken till detta beror inte på att viljan inte finns, utan snarare på att man inte riktigt vet hur de skall användas på ett mångsidigt och pedagogiskt sätt. Just därför var det bra att höra dessa fina exempel av de som kommit längst på vägen med att införa pekplattan i undervisningen.

Förmiddagens presentationer blev, som underskrivna planerat och hoppats, en öppen diskussion och erfarenhetsutbyte mellan lärarna. Med att ställa frågor och tipsa varandra fick deltagarna lösningar på problemen de stött på då de tagit i bruk den nya tekniken. Genom att samarbeta och hjälpa varandra behöver inte alla lärare och skolor uppfinna hjulet på nytt. Istället sprider vi goda modeller, berättar vad som fungerar och även det som inte fungerar.

Efter lunchen tog det en stund att få de ivriga lärarna, som precis hittat nya samarbetspartners, samlade och tysta i mötesrummet för eftermiddagens workshopar. Speciellt workshopen ”fråga vad som helst om iPads” fick diskussionen igen igång och en del frågor som redan kom upp under förmiddagen fortsatte gruppen försöka hitta lösningar på tillsammans med IT-experten som höll workshopen.

Och sen då, vad händer efter det här? Vid slutet av dagen visade gruppen ett stort intresse för att fortsätta samarbetet kring temat och som projektkoordinator stöder jag gärna regionens lärare kring detta. En början är bloggen www.pekplattoriskolan.larmiljoer.fi, en portal där lärarnas erfarenheter centralt kommer att samlas. Vidare kommer liknande evenemang där lärarna kan träffas, utbyta idéer och erfarenheter att ordnas i fortsättningen. Hur arbetet fortsätter och mängden information som samlas i den nya bloggen beror dock på deltagarnas engagemang. Som projektkoordinator kan jag endast skapa förutsättningarna för samarbetet, men själva arbetet i praktiken måste medlemmarna i gruppen göra själva. Men redan på basen av den respons jag fick av deltagarna både muntligt och per e-post efteråt, så tror jag att den här gruppen fortsätter samarbeta. Även feedbacken från webbenkäten jag skickade deltagarna följande dag tyder på detta. Det kan också konstateras av att nästan 40 % redan besvarat enkäten, trots att jag skickade den kl. 17 på fredagen och det vid skrivande stund är söndag eftermiddag. Eller jobbar lärarna alltid på veckosluten?

 

Piditkö artikkelista?