Lärmiljöfilmer och film om internationaliseringsprojekt

Inom det svenskspråkiga koordineringsprojektet har man producerat fem lärmiljöfilmer som presenterar olika lärmiljö- och IKT-projekt i Österbotten. I filmerna berättar lärare och elever om sina erfarenheter inom projekten. Syftet med filmerna är att lyfta fram lyckade utvecklingsprojekt på ett sätt så att övriga aktörer kan inspireras till att starta utvecklingsarbetet i sina skolor och kommuner.

En film inom internationalisering har även gjorts av fem studerande vid Karleby svenska gymnasium som deltog i internationaliseringsprojektet Finland vs. Kenya läsåret 2012-2013. Projektet genomförs som en gymnasiekurs och i filmen berättar eleverna om kursens upplägg och innehåll under hela läsåret. Filmen ska fungera som inspiration för övriga skolor som är intresserade av att starta liknande verksamhet. Filmen fungerar också som en modell för hur projektrapporter kan göras på ett modernt sätt.

Samtliga filmer finns på www.larmiljoer.fi, se sidan Filmer.

Piditkö artikkelista?