OPH:n valtionavustukset / UBS:s statsunderstöd *Deadline 16.5.2013*

 

Opetushallituksen valtionavustusta voi nyt hakea seuraaviin kokonaisuuksiin:

Yleissivistävän koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja hankinnat – Lisätietoja www.oph.fi 

Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistämiseen – Lisätietoja www.oph.fi.

 

Utbildningsstyrelsens statsunderstöd finns nu att ansökas för följande helheter:

Utveckling av lärmiljöerna och användning av ikt i undervisningen och anskaffning av ikt-utrustning inom den allmänbildande utbildningen – Mera information på www.oph.fi.

Internationalisering av den allmänbildande utbildningen – Mera information på www.oph.fi.

 

 

 

Piditkö artikkelista?