SoMy-asiantuntijatapaaminen ITK2013-konferenssissa

Sosiaalisen median kehittämishankkeiden asiantuntijatapaamisessa 10.4.2013 oli edustajia seitsemästä SoMy-kehittämishankkeesta ja SoMy-koordinointihankkeesta sekä muita sosiaalisen median opetuskäytön kehittämisestä kiinnostuneita.

SoMy-koordinointihankkeen edustajat kertoivat Opetushallituksen oppimisympäristöjen koordinointikuviosta sekä ensi syksynä kehittämishankkeista valmistuvasta kirjasta Tarinoita oppimisympäristöistä 2010 – 2013. Opetushallitus on asettanut oppimisympäristöjen kehittämishankkeille erilliset koordinointihankkeet, joista SoMy on yksi, vuosille 2010 – 2013. Tarkoitus on, että näin voidaan entistä paremmin tukea kehittämishankkeiden toimijoita eri puolilla Suomea. Koordinointihankkeiden edustajat kokoavat parhaillaan tarinoita kehittämishankkeiden parhaista käytännöistä multimediamuotoiseen kirjaan.

Kehittämishankkeet puolestaan voisivat viedä hyvien käytäntöjensä kuvauksia Opetushallituksen Hyvät käytännöt -verkkopalveluun.

Kehittämishankkeet

KOKUKE-hanke perustuu ilmiöpohjaiseen ja sosiokonstruktiiviseen oppimiskäsitykseen. Kotitalouden, kuvaamataidon ja kemian opettajat tekevät yhteistyötä niin, että oppilaat voivat saada ahaa-elämyksiä esimerkiksi soveltaessaan kotitaloudessa kemian tunnilla opittua. Opetussuunnitelmahan ei estä ilmiöpohjaista oppimista, päinvastoin; tulevassa opetussuunnitelmassa velvoitetaan oppiainerajat ylittävään oppimiseen. Hyvien käytäntöjen levittämisessä uskotaan esimerkin voimaan.

Onko some vain väline pedagogiikan toteuttamiseen? Vai kuvastaako se muuttunutta yhteiskuntaa ja onko se jo osa yleissivistystämme? Heijastaako se tiedon käsitystämme, globaalia näkökulmaa?

Kulkurin jatkohanke käynistyi viime syksynä. Ulkosuomalaisten Etäkoulu Kulkurissa oli viime vuonna 150 oppilasta ja tänä vuonna parisataa. Pedanetin OmaTila-palvelussa oppilas voi kuvata itseään luokkakavereilleen ja koota omaa portfoliotaan, jota voi Suomeen palatessaan näyttää opettajalleen. Oppilaat työskentelevät ja oppivat yhdessä suljetussa ympäristössä. Kulkurin ilmiöpohjaiseen Ruokalaan oppilaat ovat koonneet mahtavan tietopaketin kouluruokalasta eri puolilla maailmaa.

Voisiko oppilas perustaa Kulkuriin projektin ja kutsua sinne kavereitaan?

Liikkeelle!-hanke on päättynyt, mutta Elgg-pohjainen Linkki-oppimisympäristö kartta-alustoineen on edelleen olemassa. Oppimisympäristöön kirjaudutaan kouluna. Kun ympäristön ylläpitäjä on tarkistanut, että koulu on olemassa, yksittäiset opettajat voivat perustaa ryhmiä ja kutsua niihin oppijoitaan keskustelemaan. Liikkeelle!-hankkeessa lähdettiin ulos luokasta kännyjen kanssa. Esimerkiksi Fillarit liikkeelle-projektissa, oppilaat merkitsivät koulumatkan varrelta vaaranpaikat, mikä havahdutti myös päättäjät.

Koulu 3.0 – ja Koulu 3.1 -hankkeissa yksittäinen opettaja sai resurssia luokkahuonekokeiluihin ja niiden dokumentointiin. Hankkeissa on tähän mennessä tehty ja dokumentoitu yhteensä viitisenkymmentä luokkahuonekokeilua. Ne olisi voitu dokumentoida suoraan Opetushallituksen Hyvät käytännöt -palveluun, jos se olisi ollut käytettävissä. Koulu 3.0 -hanke on päättynyt.

Kun hanke päättyy, toiminta jatkuu.

mOppijat-hankkeessa käytetään Pedanetin OmaTilaa, johon voi tallentaa mobiililaitteella. Hankkeessa PLE ja BYOD ovat keskeisiä, pelillisyys oppijan työvälineenä edistää tavoitteellisuutta ja innostuneisuutta. Saunalahden koulussa tavoitteet kuvataan kolmiosaisina majakkoina, joita oppilas saa värittää, kun saavuttaa tavoitteensa.

Entä jos oppilas on jo saavuttanut vuosiluokkansa tavoitteet? Pitääkö koulussa olla vuosiluokkaan sidotut ryhmät?

Tää on mun juttu -jatkohanke käynnistyi viime syksynä. Hanke opettaa elämänhallintataitoja alaluokkalaisille ja pilotoi samalla Pedanetin OmaTilaa. Alaluokkalaiset saivat kymmensormijärjestelmän SM-kilpailusta toisen ja kolmannen palkinnon. Tokaluokkalainen on laatinut kivan animaation ”Matka Veenukseen”.

Pitäisikö alaluokkalaisten mennä yläkouluun opettamaan, miten sosiaalista mediaa voi käyttää opiskelussa?

Eija Kalliala
SoMy-koordinointihanke
Otavan Opisto

 

Piditkö artikkelista?