Oppilaitosten tekijänoikeusohjeet ja -sopimukset

Tarmo Toikkanen kertoi ITK2013-konferenssissä 11.4.2013 oppilaitoksen tekijänoikeusohjeista ja -sopimuksista. Koko esitys kuunneltavissa Slidesharessa: http://www.slideshare.net/tarmot.

Toikkasen mukaan tekijänoikeuslain piiriin kuuluvien teosten käyttäminen opetuksessa on monesti tulkinnallista ja ongelmallista. Yksi ratkaisu ongelmiin olisi se, että teosten koulukäyttö määriteltäisiin lainsäädännössä yksityiskäytöksi (kuten esim. Norjassa on tehty). Kansalaisaloite.fissä onkin käynnissä ”Järkeä tekijänoikeuslakiin” -aloitteen nimienkeruu (https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/70).

Osoitteessa http://bit.ly/oppilaitoksen-tekoik-ohjeet on valmistumassa ”Kuinka teet oppilaitoksen tekijänoikeusohjeet ja -sopimukset” -Google-dokumentti, jota voi anonyymisti kommentoida. Dokumenttiin on jo koottu paljon hyödyllistä tietoa ja ohjeistusta tekijänoikeuslain soveltamisesta sekä tekijänoikeuteen liittyvien sopimusten tekemisestä oppilaitosympäristöissä. Dokumentissa käydään läpi mm. oppilaitoksessa tehtävät tekijänoikeussopimuksiin liittyvät selvitykset, toimenpiteet ja päätökset. Käsittelyssä ovat lisäksi mm. opettajien ja oppilaiden tuotosten oikeuksista sopiminen.

Opettajien tekijänoikeuskysymyksiä Tarmo Toikkanen selvittelee myös ”Opettajan tekijänoikeus” -sivustolla (http://www.opettajantekijanoikeus.fi).

 

Juha Paananen 

 

 

Piditkö artikkelista?