Etänä et jää yksin – etäopetus erityistilanteissa

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi tarvitaan jatkuvasti uusia keinoja. Moni etäopetuksen menetelmä mahdollistaa oppilaan pysymisen mukana opetuksessa sekä yhteydenpidon omaan kouluun ja luokkatovereihin esimerkiksi sairastapauksien tai muiden pitkien poissaolojen aikana. Myös oppimisvaikeuksiin löytyy apua etävälineistä. Monet toimijat eri puolilla Suomea ovat kehittäneet näihin tilanteisiin toimintamalleja, joissa hyödynnetään mm. verkkokokousohjelmia, tablet-laitteita ja oppimisalustoja. Pitkä poissaolo somaattisen tai psyykkisen syyn vuoksi saattaa kohdata ketä tahansa oppilasta, opettajaa ja koulua.

Esityksessä kerrotaan miten toimia, kun oppilas sairastuu syöpään. Mitä kaikkea tilanteeseen liittyy sairauden aiheuttaman shokin lisäksi? Mitä koulu voi tehdä ja miten saadaan oppilas pysymään yhteydessä omaan luokkaansa tai ryhmäänsä ja kavereihinsa? Kuulemme myös oppilaan ja perheen ajatuksia.

Monissa luokissa on integroituna oppilaita, jotka tarvitsisivat erityisopetuspaikan, mutta syystä tai toisesta ovat yleisopetuksen luokassa. Tilanne on vaikea kaikille. Löytyykö etäopetuksesta apuja tällaiseen tilanteeseen?

Erityistilanne on kyseessä myös silloin, kun peruskoulun päättötodistus on jäänyt saamatta, eikä jatko-opiskelupaikkaa löydy. Etäopiskelun ja -ohjauksen avulla tuetaan nuorta aikuista saattamaan opinnot loppuun. Esityksessä kuullaan nuorten aikuisten kokemuksia puuttuvien peruskouluopintojen suorittamisesta etäopetuksen avulla ja miten päättötodistuksen saaminen on vaikuttanut elämään.

Etäopetuksen koordinointihankkeen teemaseminaari ITK-konferenssissa torstaina 11.4.2013, esityssali 22:

Etänä et jää yksin – etäopetus erityistilanteissa

Puheenjohtaja: Jorma Saarinen

Esiintyjät:

  • Päivi Luoma, Turun kasvatus- ja opetustoimi
  • Harri Mantila, Maskun kunta
  • Anne Vähäkylä-Aulo, Sylva ry
  • Paula Santapakka, Raudaskylän kristillinen opisto
  • Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu
  • Heidi Mattila, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
Piditkö artikkelista?