Kv-treffit Tampere 3.4.2013

 

Haluatko

  • ideoita koulusi kansainvälisyyshankkeiden kehittämiseen
  • verkostoitua muiden kansainvälistäjien kanssa
  • tietoa rahoitusmahdollisuuksista?

Tule kv-treffeille!

Tapahtumassa on tarjolla verkostoitumismahdollisuuksia kaikille peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyden kehittämisestä kiinnostuneille. Kv-treffeille ovat tervetulleita niin opettajat, rehtorit, kouluvirastojen edustajat kuin oppilaskuntien puheenjohtajatkin.

Ohjelma

Ilmoittautuminen 22.3. mennessä

 

 

Vill du

  • få idéer för att utveckla din skolas internationalisering
  • nätverka med andra aktörer kring internationalisering
  • få information om finansieringsmöjligheter?

Kom med på ”kv-treffit”!

Under evenemanget erbjuds en möjlighet till nätverkande för alla som är intresserade av grundskolornas och gymnasiernas internationalisering. Till ”kv-treffit” bjuds in lärare, rektorer, personal från utbildningsverk samt elevkårsordförande från både svenskspråkiga och finskspråkiga skolor.

Program

Anmälning senast 22.3.

 

 

Piditkö artikkelista?