Gästskribent Nina Kari: Exempel på användbara modeller i Norge

Styrgruppen för Raseborgsgymnasiernas digitaliseringsprojekt, 
Studieresa till Tromsö 10.–13.1.2012 

På morgonnatten tisdagen den 10.1. reste styrgruppen för projektet Digitalisering av undervisningen till Tromsö, Norge.

Vi besökte Senter for IKT i utdanningen, centret grundades 2010 och fungerar under undervisningsministeriet. Centret bidrar till att genomföra den norska regeringens politik för förskola, grundläggande utbildning och lärarutbildning. Centrets huvudsakliga uppgift är användningen av IKT i undervisningen för att förbättra utbildningskvalitet samt inlärningsresultat för barn, elever och studenter. Huvudkontoret ligger i Tromsö och ett kontor finns i Oslo. Centret har i dag ca 60 anställda.

Centret ansvarar för att sprida forskningsbaserad kunskap och praktik av hög kvalitet på IKT och lärande, de utvärderar ny teknik och digitala medier och analysera deras pedagogiska potential. Centret sprider och ger råd om användningen av IKT i undervisningen, främjar utvecklingen av IKT i utbildningen genom att fortbilda lärare och tillhandahåller digital information om studier, utbildning och yrken samt ger stöd för val av utbildning och yrken i form av online rådgivning.

På centret berättade Øystein Nielsen förutom om centrets verksamhet om att man i den norska läroplanen har beskrivit fem grundläggande färdigheter (http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=2&v=5);   

  • Att kunna uttrycka sig verbalt
  • Att kunna uttrycka sig i skrift
  • Att läsa
  • Att skriva
  • Att kunna använda digitala verktyg

Här har kunnandet att använda digitala verktyg lyfts fram och har en lika viktig roll som att uttrycka sig muntligt, skriftligt, att läsa och att räkna. Man har i vart och ett ämne beskrivit de färdigheterna eleverna i grundläggande utbildningen skall ha.

En annan mycket intressant grej Øystein berättade om var det elektroniska identifieringsverktyget FEIDE. Feide är av ministeriet utvald lösning på säker digital identifiering inom bildningen. Planen har varit att alla elever i Norge erbjudits en Feide identitet från sin skola till slutet av 2011.

Fördelen är att användaren inte behöver registrera sig till var och en tjänst skilt och på så sätt få en ny uppsättning användarnamn och lösenord att hålla reda på. Systemet förenklar processen för alla inblandade med en inloggning till alla de digitala tjänsterna som används i skolan. Med hjälp av systemet kunde lärarna på skolan också antingen helt stänga av internet åtkomsten eller endast tillåta vissa nätsidor för just sin egen grupp man just då undervisade. Systemet användes t.ex. i gymnasiernas nationella prov. Vi tycket att Feide skulle vara värt en närmare bekantskap och att vi i Finland också borde jobba mot system som täcker samtliga elever och studeranden, inte att man jobbar fram egna lösningar i varje kommun.

På Kongsbakken videregående skole berättade lektor Terje Fagerbakk och systemtekniker Frei Rønningsbakk om de digitala lösningar man gått in för där. Skolan upphandlar varje år en modell bärbara datorer som administrerades av skolans IT-avdelning, var och en studerande skall ha en egen bärbar dator som de köper av skolan till ett subventionerat pris. Skolan hade ett trådlöst nätverk och eleverna och lärarna en Feide dentitet. Klassrummen var utrustade med högtalare, videoprojektor och dokumentkamera. Var och en lärare hade också sin egna bärbara dator som de tog med på lektionen och kopplade till klassrumsutrustningen.

Skolans IT-avdelning bestod av två personer som skötte om skolans nätverk, upphandling, inköp samt installation och administrering av elevernas och lärarnas datorer. Vanligt var också att IT-personalen deltog i undervisningen genom att komma med på lektionerna.

Under besöksdagarna träffade vi också ämneslärare och fick bl.a. höra om möjligheter och exempel hur digitala verktyg används i engelska och norska av lärare Kari Kristensen och lärarstuderande Rasmus Rimestad.

 

Gästskribent:
Nina Kari, pedagogisk it-stödperson på Raseborg stads bildningskansli

Piditkö artikkelista?