BETT 2012

Den årliga BETT mässan, världens största mässa inom IKT och utbildning, ordnades i London 11-14.1.2012. Själv hade jag möjligheten att besöka BETT 2012 under tre dagar och fick se och uppleva en hel del nytt och intressant. Själva Olympia mässhallen är massiv och utställarnas utbud är enorm, vilket gör det omöjligt att hinna bekanta sig ingående med allt. Under mässan ordnades även flera intressanta föreläsningar som jag också passade på att delta i. Här kort en del av det jag upplevde under mässan.

Vid Pearsons ständ berättade Abdul Chohan hur Essa Academy (England) har satt teknologin i centrum för lärandet. Varje elev har en iPod touch för det personliga lärandet. Klassrummen saknar traditionella tavlor, de har istället väggar som eleverna kan göra anteckningar på och tv-rutor som kan användas för att visa upp lärmaterial. Vid slutet av lektionen kan eleverna med sin iPod fotografera sina anteckningar och efter det putsas väggarna, precis som den traditionella tavlan putsas efter varje lektion. Dessa samt flera andra pedagogiska och teknologiska förändringar har lett till att elevernas studieresultat på Essa Academy förbättrats väsentligt. För den som vill bekanta sig mera med Essa Academy, gå till skolans webbsida.

På BETT presenterade flera utställare olika variationer av lärplattformer och antalet företag som sålde digitalt lärmaterial var så många att jag tappade räkningen efter ett tag. Tyvärr var det mesta lärmaterialet gjort för de brittiska skolorna.

Under en föreläsning om sociala media i utbildningen fick bl.a. två elever från Westfields Junior school berätta om sitt skolradio projekt. Eleverna skötte presentationen otroligt fint och kallade sig själva experter på området som fullvuxna borde lyssna på eftersom IT varit en del av deras liv ända sedan de föddes. Uttalandet fick publiken att skratta och småle, men även inse att de unga eleverna nog hade en mycket bra poäng i att kalla sig experter.

Eleverna från Westfields Junior school berättar om sin skolradio.

På Googles ständ berättade lärare om hur de använder sig av Googles olika tjänster i sin egen undervisning. Vid ibruktagandet av de nya programmen då man eventuellt arbetar med motsträviga lärarkolleger och fördomsfulla föräldrar, gav en presentatör som tips att berätta och visa i praktiken hur Google kan användas som komplement i undervisningen. D.v.s. visa kollegerna hur de kan använda programmen, förklara nyttan och lär dem. Föräldrarna kan man bjuda in till skolan och visa dem hur programmen används i undervisningen. Speciellt effektivt går meddelandet fram då föräldrarnas egna barn visar dem hur undervisningen sker. Ovan nämnda tipset kan ju användas egentligen till vilken som helst ny teknik eller program som tas i bruk i skolan.

På en föreläsning diskuterades problematiken med elevernas inställning till information på nätet. Här poängterade förläsaren att det är viktigt att lära eleverna hur man skall behandla denna information. Istället för att kritisera elevernas lathet och att de många gånger tar den lätta vägen och kopierar exakt den texten de googlat på nätet, borde man fråga sig om man verkligen lärt eleverna hur informationen på nätet skall användas, om källkritik o.s.v.

BETT 2012 första besöksdagen.

På BETT var naturligtvis även pekplattorna väl representerade och likaså fanns det applikationer för dessa av olika slag. Det var överraskande många besökare från Finland och de övriga nordiska länderna på mässan. Många utställare berättade att de haft besök av flera finländare, vilket ju bevisar att det finns ett stort intresse i att utveckla undervisningen i vårt land. Till sist kan jag inte låta bli att förundra mig över den dåliga nätkontakten på Olympia mässhallen. Det blev ju rätt så pinsamt då utställarna försökte visa upp sina program för besökarna och inte varje gång lyckades göra det p.g.a. att nätkontakten tidvis inte fungerade. En aning ironiskt speciellt då det är frågan om en IKT mässa.

Piditkö artikkelista?