Virtuella dagarna fyllde tio år

Förra veckan samlades ca 650 deltagare för Virtuella dagarnas tio års jubileum vid Helsingfors mässcentrum. De svenskspråkiga lärmiljö- och IKT-projekten var fint representerade detta år, Pedersöres projekt Personal Growth vid PG, Vasa övningsskolas PPP och Pargas stads Skola 2.0 höll presentationer under tisdagens delseminarier där föreläsarna berättade hur pekplattor, Chromebooks och molntjänster används i skolorna.

På måndag eftermiddag bevisade Hillevi Lassas från Sibbo att man inte behöver vara en IKT expert för att våga pröva. Hon började fördomsfritt integrera IKT i sin undervisning för att få variation och omväxling i arbetsdagen. Lassas valde att inte göra ett enskilt projekt utan ville istället få med IKT som en del av den dagliga undervisningen. För att hitta samarbetspartners från olika håll av Europa har hon använt sig av eTwinning nätverket. Då eleverna samarbetar med de utländska eleverna får eleverna själva komma överens om när och på vilken plattform de är i kontakt med varandra för att genomföra de gemensamma skoluppgifterna. På det sättet lär sig eleverna också att ta ansvar för sitt arbete. En del program har Hillevi inte själv kunnat använda, t.ex. comic life då eleverna arbetade med ett photostory projekt, men där kom eleverna till hjälp och de lärde sig programmet och slutförde uppgifterna på egen hand. Eftersom skolan inte har en tillräcklig IKT utrustning för alla elever, gör eleverna en del av uppgifterna och läxorna hemma på sina egna laptopar, telefoner, pekplattor etc. Detta är ofta en oanvänd resurs som flera skolor och kommuner kunde använda sig av.

Rovios Peter Vesterbacka fyllde föreläsningssalen på virtuella dagarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtuella dagarna avslutades med, ”sockret på bottnet” som Bob Karlsson uttryckte det, Rovios Peter Vesterbacka. Vesterbacka började med att påminna om att vi kan lära oss av våra misslyckanden och även lära ut detta till eleverna. Som känt är så kom ju Rovio ut med 51 spel innan de lyckades med Angry Birds. Vidare berättade Vesterbacka om Rovios intressanta projekt med bl.a. Nasa och Angry Birds Space spelet samt med National Geographics och National Geographics Angry Birds böcker. Med dessa samarbetsprojekt vill de lära eleverna genom att spela bl.a. om rymden och planeterna. En orsak till att Rovio lyckats så bra sa Vesterbacka är att de trott på att allting är möjligt. När de som arbetar på företaget tror på att allt är möjligt så åstadkommer de otroliga resultat. Vid slutet ställdes frågan vad man borde träna och öva i skolan idag, vilka färdigheter och kunskaper behöver eleverna? Vesterbacka sa att vi måste lära eleverna att våga, att våga uppträda, att vi finländare inte behöver vara så anspråkslösa. Vidare skall vi lära eleverna tolerans, det behövs attityduppfostran och vi måste komma ihåg att uppmuntra eleverna. Mycket bra sammanfattning på virtuella dagarna och speciellt aktuella teman med tanke på arbetet med de nya grunderna för läroplanen.

För den som vill bekanta sig med virtuella dagarnas föreläsningsmaterial, så finns de på Utbildningsstyrelsens webbsida.

Piditkö artikkelista?