Jag hade förmånen att tillsammans med ca 30 andra skolledare från norra svenska Österbotten besöka konferensen ”Framtidens lärande” i Stockholm 15-16 maj. Konferensen har fokus på digital skolutveckling och var i år indelad i fyra teman, 1) Pedagogik, lärande och arbetssätt, 2) Digitalt innehåll och lärarresurser, 3) Fysiska lärmiljöer med flexibilitet och långsiktig hållbarhet och […]

Piditkö artikkelista?