Gästskribent Andreas Hjulfors om Framtidens lärande 2013

Jag hade förmånen att tillsammans med ca 30 andra skolledare från norra svenska Österbotten besöka konferensen ”Framtidens lärande” i Stockholm 15-16 maj. Konferensen har fokus på digital skolutveckling och var i år indelad i fyra teman, 1) Pedagogik, lärande och arbetssätt, 2) Digitalt innehåll och lärarresurser, 3) Fysiska lärmiljöer med flexibilitet och långsiktig hållbarhet och 4) Kommunal strategi och ledarskap för skolutveckling med it. Konferensen var uppbyggd så att det var korta gemensamma föreläsningar varvade med hundratal olika parallella seminarier. Problemet var bara att man inte hade möjlighet att gå på alla seminarier som intresserade. Jag tänker här kort berätta om några av de idéer och den inspiration som jag fick under dessa dagar.

Framtidens lärande 2013 (foto: Andreas Hjulfors)

 

 

 

 

 

 

 

 

En av inledarna på konferensen var Christina Löfving. Hon vann Guldäpplejuryns särskilda pris i Sverige 2012 för utvecklandet av it i undervisningen. Christina berättade om hur hon arbetar med sin klass. Ett viktigt mål med hennes undervisningen är att andra ska ha nytta av det som eleverna producerar i skolan. Därför har klassen en egen hemsida som blivit mycket populär. Hemsidan innehåller tips, spel och instruktionsfilmer som eleverna gjort själva. På detta sätt upplever eleverna sitt arbete mera meningsfullt och motiverande eftersom det de skapar har en riktig målgrupp. Det som jag kom att tänka på att det finns många klasser i våra skolor som har en egen klassblogg, det som Christina gjort med sin klass är att utveckla ”klassbloggen” så att den blir mera omfattande så att största delen av undervisningen byggs upp kring denna.  Besök gärna klassens sida, www.jamalskompisar.se och Christinas blogg www.itmamman.se.

Det som tydligt kom fram under konferensen var att pekdatorer (iPad) är populära i den svenska skolan och att man tror att de också har en framtid i skolan. Det fanns tiotals olika seminarier kring iPad i undervisningen. Det presenterades också en del forskningsresultat som visar på pekdatorers positiva effekt på elevernas inlärning. Svenska skolan har också kommit längre än vi i Finland med kommunala satsningar på 1-1, (en enhet per elev). Många skolor med 1-1 har införskaffat iPad till eleverna.

Framtidens lärande 2013 (foto: Andreas Hjulfors)

 

 

 

 

 

 

 

 

Olika spel får också allt större plats i dagens skolor och vad är bättre än om man kan spela, ha roligt och samtidigt lära sig något. Ett spel som verkade vara mycket användbart och populär i de svenska skolorna just nu är Minecraft. Spelet var en helt ny bekantskap för mig men väckte definitivt min nyfikenhet. Det är inte ursprungligen utvecklat för skolan utan är från början ett renodlat underhållsspel. Spelet används dock flitigt i många skolor i alla möjliga ämnen, allt från matematik till bildkonst. Spelet kräver inga monstermaskiner utan fungerar utmärkt på iPad. Det som dock krävs är att man som pedagog sätter sig in i hur spelet fungerar och sen är det upp till pedagogens fantasi och kretivitet hur det kan användas. På seminariet som jag deltog presenterades hur man använt Minecraft inom matematiken (area och volym) inom bildkonsten och hur man med hjälp av spelet gjort en ”dokumentärfilm” om Marie Curie.

Under ett seminarium som hette ”Appar i matematikundervisningen” fick vi en hel del tips på bra applikationer som kan användas i matematiken, främst för lite äldre elever. Vi tipsades bl.a. om följande applikationer: Algebra touch, Long division, Trigonir, Freegracalc, Wolfram algebra och DragonBox2.

Vi som deltog i konferensen blev också uppmanade att våga tänka annorlunda och att framförallt att våga ifrågasatta? T.ex. våga ställa frågan: Varför bygger vi 60 kvadratmeters rum, fyller dem med 20-25 elever, stänger dörren och undervisar dem där? Är det den optimala metoden och rummet för inlärning? Med teknikens hjälp ska vi våga frångå det som idag är etablerat och våga pröva på det nya och okända… Vi i västvärlden måste utveckla oss och göra något nytt för att klara oss i den globala konkurrensen. Vi bör gå från att förmedla kunskap till att utveckla förmågor. För att låna den svenska IT-ministerns, Anna-Karin Hatts, ord från hennes anförande då hon öppnade konferensen, ”det är dags att ta framtidens lärande till dagens lärande.”

Framtidens lärande 2013 var definitivt värt ett besök. Det satte igång våra tankar och öppnade vyerna för vart vi är på väg. En viktig bit i konferensen var förstås också det informella nätverkandet med svenska pedagoger men också med de lokala rektorskollegerna som deltog i vår gemensamma resa. Jag vill avsluta med ett youtubeklipp som beskriver lite av den utmaning som vi står inför som pedagoger, http://www.youtube.com/watch?v=0VSymMbMYHA.

Text & foto: Andreas Hjulfors 
Gästskribenten är rektor vid Näs skola i Larsmo och arbetar med lärmiljöprojektet TIP 

Piditkö artikkelista?