När vi på Sursik skola 2010 ansökte om lärmiljöpengar för att utveckla användningen av skolbiblioteket (projekt Skolbiblioteket i fokus) så var ett av delmålen att göra upp en strategi för hur vi undervisar eleverna i informationssökning och informationshantering. Vi hade klart för oss vart vi ville nå, nämligen att alla våra elever ska bli skickliga i […]

Piditkö artikkelista?