Roadshow ehtii lokakuussa myös Kokkolaan

Sosiaalinen media opetuksessa ja osana koulua / Sociala medier i undervisningen och som en del av skolan

Sosiaalinen media on tänään oleellinen osa yhteiskuntaamme. Miten sosiaalista mediaa voi käyttää koulussa ja opetuksessa? Tervetuloa osallistumaan inspiroiviin työpajoihin ja kokeile käytännössä mitä mahdollisuuksia sosiaalinen media tarjoaa meille tänään.

Kokkolan kaupungintalo 

Torstaina 25.10 (klo 9.00-15.00)

Ohjelma:

9.00-9.30 Aamukahvi

9.30-9.45 Tervetuloa

9.45-11.15 Työpajat (valitse yksi vaihtoehto)

1. Blogi kodin ja koulun välisessä viestinnässä ja yhteistyössä: Luodaan oma blogi ja sen rakenne palvelemaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä

 2. Google työkalujen käyttö opetuksessa , opetusmateriaalin jakamisessa ja ryhmätyöskentelyssä

 3. Wiki, käsitekartat ja sosiaaliset kirjanmerkit ryhmätyöskentelyssä ja tutkivassa oppimisessa

11.15-12.15 Lounas

12.15-14.15 Työpajat jatkuvat

Kahvitarjoilu työskentelyn lomassa

14.15-15.00 Työpajojen ryhmät esittelevät tuotoksiaan ja yhteenveto päivästä

Tapahtuma on maksuton (sis. kahvin ja lounaan).

Ohjelma ja työpajat järjestetään suomeksi ja ruotsiksi.

Huom. Otathan oman tietokoneen tai tabletin mukaan. Ilmoita tapahtuman järjestäjälle, jos tämä ei ole mahdollista.

Tapahtuman järjestävät sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa koordinointihanke ja ruotsinkielisten koulujen koordinointihanke lärmiljöer & internationalisering http://larmiljoer.fi/.

Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 19.10. linkin kautta: http://bit.ly/kokkola

________________________________________________________________

 Sociala medier i undervisningen och som en del av skolan

Sociala medier är idag en väsentlig del av vårt samhälle. Hur kan sociala medier användas i skolan och undervisningen? Välkommen med och delta i inspirerande workshopar och testa i praktiken de olika möjligheterna sociala medierna erbjuder oss idag. 

Karleby stadshus

Torsdagen 25.10 (kl. 9.00-15.00)

Program:

9.00-9.30 Morgonkaffe

9.30-9.45 Välkommen

9.45-11.15 Workshops (välj ett alternativ)

1. Bloggen som stöd för kommunikationen och samarbetet mellan hemmet och skolan: Vi skapar en egen blogg och dess struktur för att betjäna samarbetet mellan hemmet och skolan

2. Google verktygens användning i undervisningen, vid delande av undervisningsmaterial och i grupparbete

3. Wiki, begreppskartor och sociala bokmärken i grupparbete och undersökande lärandet

11.15-12.15 Lunch

12.15-14.15 Workshops fortsätter

Kaffeservering under arbetets gång

14.15-15.00 Workshop grupperna presenterar sina arbeten och sammanfattning av dagen

 Evenemanget är avgiftsfritt (inkl. kaffe och lunch).

Programmet samt workshoparna ordnas på svenska och finska.

Observera. Det rekommenderas att deltagarna har med egna datorer eller pekplattor. Meddela organisatören, ifall detta inte är möjligt.

Evenemanget ordnas av koordineringsprojektet för lärmiljöer och internationalisering (linkki: http://larmiljoer.fi/) och koordineringsprojektet för sociala medier i den grundläggande utbildningen (linkki: http://blogi.somy.fi/).

Anmälning senast torsdagen fredagen 19.10 via länken: http://bit.ly/kokkola

 

Piditkö artikkelista?