Second Life opetuksessa

 

Second Life on yksi laajimmalle levinneitä virtuaalimaailmoja, jonka Linden Lab San Franciscosta kehitti vuonna 2003 alun perin viihdekäyttöön, mutta jota on hyödynnetty monipuolisesti myös opetuksessa. Second Life tarjoaa kiinnostavan ympäristön niin sosiaaliseen kanssakäymiseen, pelaamiseen kuin todellisen elämän taitojenkin harjoitteluun, jopa mahdollisten maailmojen ja tulevaisuuden valloitukseen.

Second Life -maailmassa voi edetä yksilöllisiä polkuja, keskustella opettajan ja muiden oppijoiden kanssa sekä toimia yhdessä oppijayhteisönä ympäristön tai muiden hahmojen asettamien ongelmien ratkaisemiseksi. Näin ollen ei olekaan ihme, että Second Life –maailmaa on jo kokeiltu eri kouluasteilla perusopetuksesta yliopistoon ja erilaisiin ammatillisiin opintoihin eri puolilla maailmaa. Eniten Second Lifea on käytetty vieraiden kielten opiskeluun sen tarjoamien keskusteluvälineiden, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja vieraaseen kieli- ja kulttuuriympäristöön pääsyn ansiosta.

Second Life –ympäristössä voidaan opiskella mitä tahansa oppiainetta, taitoja tai asioita, sillä ympäristöt ja sisällöt voidaan sovittaa opiskelun tarkoituksen  mukaan. Sisältöjen tuottaminen on johtanut parhaimmillaan kokemukselliseen, luovaan ja tutkivaan oppimiseen sekä yhteisölliseen tiedon rakentamiseen. Second Lifessa käyttäjä muodostaa itselleen avattaren eli henkilön tai hahmon, jonka kautta hän liikkuu virtuaalimaailmassa. Niiden kautta oppijat voivat tulla tietoisemmiksi omasta identiteetistään sekä roolistaan oppijana ja yhteisön jäsenenä. Avattarena oppijat myös uskaltavat ottaa haasteita ja riskejä, joita eivät todellisuudessa ottaisi. Toisaalta he voivat näiden hahmojen kautta kokeilla myös heille vieraita rooleja, sillä avattarien kautta on myös mahdollista kokeilla roolipeliä ja kokea esimerkiksi toiseen sukupuoleen, etniseen taustaan tai yhteiskuntaluokkaan liittyviä sosiaalisia normeja ja konflikteja.

Second Life –virtuaalimaailman opetuskäytöstä yksi esimerkki on keväällä 2006 käyttöön otettu Global Kids -saari, joka tarjosi New York Cityn nuorille mahdollisuuden osallistua virtuaalisesti maailmanlaajuisten sosiaalisten ongelmien tarkasteluun ja ratkaisumallien pohtimiseen. Global Kids –saarella oli mahdollisuus osallistua erilaisiin peleihin ja työpajoihin. Toiminta laajeni kesällä maailmanlaajuiseksi neljän viikon Global Kids –leiriksi, johon saattoivat osallistua nuoret eri puolilta maailmaa etsimään ja kehittämään yhdessä ratkaisumalleja ja toimintaa lapsiin ja nuoriin kohdistuvan ihmiskaupan ehkäisemiseksi.

Lisätietoja Global Kidsistä: http://www.olpglobalkids.org/virtual_worlds/second_life/

Kuva Global Kids -saarelta

Second Life –maailmaan vuonna 2006 sijoitettu Virtual Marocco (Global Outrech) mahdollisti tietotekniikan, kauppatieteiden ja matkailun korkeakouluopiskelun integroimisen kehitysmaiden sosiaalisten ongelmien ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi teknologian avulla. Tavoitteena oli rakentaa kolmessa kuukaudessa opiskelijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyötiimeissä teknologisia sovelluksia joidenkin Marokon sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi. Second Life –toimintaan liittyi myös matkustamista ja tutustumista todelliseen marokkolaiseen elämään, kulttuuriin, talouteen ja matkailuun. Lisätietoa Second Lifen opetuskäytöstä: http://www.slideshare.net/hmason/virtual-worlds-in-education

 

 

Piditkö artikkelista?